Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska alfabetet

Skapad 2016-03-18 09:50 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Arabiska alfabetet Arabiska alfabetet har liksom svenska alfabetet 28 bokstäver, som har utvecklats ur fornsemitiska alfabetet. Alla bokstäver i arabiskan är konsonanter men bara tre av dessa är vokaler, nämligen de långa vokalerna (a, i, o). De korta vokalerna indikeras med små tecken över eller under konsonanterna.
Grundskola F – 6 Moderna språk - elevens val

Man läser och skriver arabiskan från höger till vänster. Det arabiska alfabetet används också i andra muslimska länder som Iran, Pakistan och Afghanistan. I dessa länder förekommer ofta arabiska lånord. Detta gäller även i Turkiet, som
under 1920-talet övergick från det arabiska till det latinska alfabetet. Under medeltiden kom det flera arabiska lånord in i europeiska språken t.ex. amiral, algebra, alkohol etc.
En skillnad mellan arabiska och de andra indoeuropeiska språken är meningsbyggnaden, i första hand ordföljden. I arabiska språket kommer verba normalt först och därefter subjektet och objektet. Om man på arabiska vill säga  n t.ex. "en vacker flicka" så blir det "en flicka vacker", adjektivet kommer alltså
efter huvudordet. De Arabiska siffrorna 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. som infördes i Europa på 1300-talet, är de mest använda siffrorna i världen. Araber använder idag de indiska siffrorna som ser ut så här.

Innehåll

Avsnitt 1 الحروف والكلمات والصور

Man har märkt att inlärningen är effektivast då när man använder både ord och bilder som hjälp. En uppfattning av ordet skapas med hjälp av en bild i stället för med hjälp av modersmålet. och Lär dig arabiska  med hjälp av bilder Många mäniskor som kommer till Sverige just nu behöver kunna använda eller lära sig arabiska.

Uppgifter

  • الحروف والكلمات والصور

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M1
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
    M1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: