Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flygplan & Bilar

Skapad 2016-03-18 10:19 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Teknik Fysik

Flygplan och bilar är intressanta objekt att arbeta med. Det är en del av vår vardag och viktiga saker att diskutera inte minst ur ett hållbarutvecklingsperspektiv. De är också intressanta ur design och konstruktionssynpunkt och lämpar sig väl för att skissa på, designa och bygga.

Innehåll

Flygplan

 • Tänk efter hur du vill att ditt flygplan ska se ut, för att den ska flyga så långt som möjligt.
 • Rita hur ditt flygplan ska se ut på ett papper. Rita det både uppifrån och ifrån sidan
 • Gör mallar i papper
 • Rita över mallarna på kartong, klipp ut och klistra ihop.
 • Måla och dekorera planet
 • Skriv en rapport om ditt flygplan
 • Varför valde du göra ditt flygplan i den formen som du gjorde?
 • Hur bra var ditt flygplan? Flög det långt eller kort?
 • Lade du till eller tog bort något på ditt flygplan som du inte hade tänkt ha med från början?
 • Vad kunde du gjort för att det skulle blivit ännu bättre?
 • Skriv rent rapporten på dator
 • Skissen ska vara med i rapporten

Bil

 • Tänk efter hur du vill att din bil ska se ut, för att den ska rulla så långt som möjligt
 • Rita hur din bil ska se ut på ett papper
 • Koppla ihop lamporna
 • Måla och dekorera bilen
 • Skriv en rapport om din bil
 • Varför valde du göra din bil i den formen som du gjorde?
 • Vad använde du för material för att göra din bil?
 • Hur bra var din bil? Rullade den långt eller kort?
 • Lade du till eller tog bort något på din bil som du inte hade tänkt ha med från början?
 • Vad kunde du gjort för att det skulle blivit ännu bättre?
 • Skriv rent rapporten på dator
 • Skissen ska vara med i rapporten

Central innehåll som vi arbetar med inom fysik

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Central innehåll som vi arbetar med inom teknik

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: