Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse och hans vänner på Krabban

Skapad 2016-03-18 10:21 i Båtsmans förskola Ale
Bamse och hans vänner vårt arbetsverktyg som vi använder för att inspirera barnen i ett lekfyllt lärande. "Det man lär av lust kommer man ihåg" har Bamses skapare Rune Andreasson själv sagt.
Förskola

Intresset för vårt härliga tema "Bamse och hans vänner" är stort hos barn och vuxna och det är en fantastiskt bra arbetsmetod som vi kommer att fortsätta med.

Vi vill att barnen ska känna tillit till sin egen och andras förmåga. Barnen behöver få många möjligheter att göra saker tillsammans för att stärka det sociala samspelet och få större empatisk förmåga.

 

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Bamse och hans vänner är några mycket kända figurer på Krabban för de bor faktiskt hos oss på Krabban. De är våra små vänner som vi använder i vår verksamhet i aktiviteter och omsorgssituationer under hela dagen, ett fantastiskt arbetsverktyg. De hjälper oss att introducera roliga aktiviteter - de tydliggör vad som ska hända vilket känns tryggt för barnen och de inspirerar till delaktighet.  De inspirerar till underbar utvecklande fantasifull lek , sätter ord på känslor och så har vi  väldigt roligt tillsammans under tiden!

Barnen på Krabban är i åldrarna 1-3 år och bl.a. att stödja deras språkstimulering känns viktigt. Språket öppnar nya världar för barnet och utvecklar fantasin.

Yngre barn måste få uppleva med alla sina sinnen. Ju fler sinnen som är med, desto bättre blir lärandet och därför är det viktigt att få se, lukta, känna, lyssna och smaka.

Genom att använda Bamse och hans härliga vänner som verktyg kan vi använda olika uttrycksformer för att förtydliga det som barnen visar intresse för och vi kan introducera roliga aktiviteter.

Vi utgår hela tiden ifrån barnen ,vad som intresserar dem, vilka behov och intressen de visar. I kartläggningen kunde vi se att barnen behövde lots och hjälp att vara kvar i leken och att tyda lekens regler. Detta har vi tagit fasta på bl.a. genom att spela teater med Katten Jansson och Husmusen. (sociala samspelet)

 

 

 

  

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Nedbrytning av valda läroplansmål

 
Vi vill ge barnen möjlighet att utforska, upptäcka och uppleva sig själva i förhållande till andra.

Vi vill skapa en trygg och tillåtande barngrupp där alla känner samhörighet.

Vi vill genom leken stimulera det lustfyllda lärandet.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 

Vi använder Bamse och hans vänner för att lära om varandras färdigheter. En är stark, en är långsam, en är supersnabb och en vågar allt

Vi använder Bamse och hans vänner för att lära om varandras likheter/olikheter. Några är bruna, en är grön, en är vit och en är svart.

Vi använder Bamse och hans vänner för att lära om varandras egenskaper, karaktärer och hur man ska vara med varandra. En är snäll och stark, en är smart, en är rädd och ängslig och en vill men vet inte riktigt hur. Alla får vara med ändå!!

Vi vill ge normer och riktlinjer hur man ska vara med sina medmänniskor, därför fortsätter vi att använda teater och dramatisera som vårt verktyg och arbetssätt.

Eftersom detta är vårt arbetssätt, kommer vi här göra inlägg under terminen:

.

Uppföljning

V.7-9  Då spelade vi lillteater med Katten Jansson, Husmusen och Vargen. Syftet med teatern var att tydliggöra lekens regler för barnen och att barnen skulle hjälpa våra små vänner att lösa konflikterna som uppstod. Vi ville även ge barnen verktyg och stimulera till fortsatt god lek.

V.10 Spelade vi storteater med Katten Jansson och Husmusen. Vi upprepade samma teaterstycke som smådjuren spelat - nu i en större uttrycksform som gjorde budskapet tydligare.

V.11 Skalman introducerar påskpyssel på en samling. Fler barn blir direkt sugna och inspirerar andra att våga gå in i Skalmans verkstad.

v.15  Teater ( vuxen) med Vargen och Bamse. Vi tränar inför skogen utflykten på torsdag. Barnen får prova att sitta på underläggen och att ta på västarna. Barnen blir tryggare när dom känner igen vad som ska hända.

v.16 Lilleskutt kommer på besök, han har med sig frö och jord. han vill ha hjälp med att så morötter. Han har med sig morötter som barnen får smaka på.u

Lillvargen var med till skogen för han ville ha hjälp med att bygga upp sin koja. Kojan hade gått sönder under vintern. Vi byggde tillsammans upp vargens koja. Barnen samarbetade mycket när dom bar stora pinnar.

v.17 Skräp plockar veckan. Vi träffar Vargen i skogen och hjälper honom att städa bort skräp. Idag när vi kom till skogen satt Vargen på sin sten och var ledsen någon hade skräpat ner i hans skog. Barnen erbjöd sig genast att hjälpa honom att städa. Vi hade med oss olika plast backar och sorterade skräpet på plats. Skogen blev städad och både Vargen och barnen blev nöjda.

V.21 Sista utflykt till skogen. Krabban hade fått post, en slags kart som vi tittade på innan vi gick in i skogen. Vi förstod att vi skulle följa "strecken" för att hitta en SKATT = X, och på vägen mötte vi Lille Skutt som gärna ville vara med. Kartan blev en hinderbana med hopp och skutt, kasta kottar och klättra på berg i gott samarbete och med ett härligt fokus på utmaningarna. Glädjen var stor när vi äntligen hittade silverskatten som alla fick smaka på.

Utvärdering

 

Samspels teater: Helt klart ger upprepning av samma teaterstycke ringar på vattnet. Några barn använder huvor och svansar i sin lek och det stimulerar till många härliga möten, barn-barn, barn-vuxna.

Introduktions teater: Alla barn ville prova att pyssla när Skalman gjort dem sugna. Kul att så morötter i odlingen ute och inne när Lille Skutt visar hur man gör och självklart vill alla hjälpa Vargen att leta efter hans myrvänner i skogen.

Att  introducera någon aktivitet genom att agera i en karaktär: Vi har använt oss av våra vänner och dess egenskaper vid flera tillfällen, både inne och ute (även i skogen) Genom att vara en leksugen "kanin, sköldpadda, björn eller varg" som visar på en aktivitet, stimulerar det barnen otroligt.

Att använda som en arbetsmetod i vardagen, i olika rutin situationer: Ibland kan det känns skönt att ta med sig Bamse, om man har glömt sin snutte, på vilan. Vargen vill gärna kompiskissa och det lockar till att pröva pottan bredvid. Att klä på Lillvargen inför skogen och att få uppdraget att ansvara för honom, kan vara av stor betydelse för ett barn.

Att utgå från barnens intressen och behov: Det finns inga andra som kan gestalta leken och dess regler som Katten Jansson och Husmusen. Där blir det tydligt och konkret för barnen, och de blir de bästa problemlösarna.

Fantastiskt!!

 

Analys och utveckling

Vi funderar på om vi kunnat använda våra vänner mer i temat om vatten. Det hade säkert blivit fler lustfyllda upplevelser som gett massor av "ringar på vattnet"

Vi har arbetat med Bamse och hans vänner för att deras karaktärer och egenskaper utgår ifrån barnens erfarenhetsvärld - precis som det ska!

Denna beprövade arbetsmetod kan bara vara bäst!!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: