Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Los países hispanohablantes

Skapad 2016-03-18 11:08 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde kommer fokus ligga på att lära sig mer om olika spansktalande länder. Vår första resa bär av till Mexiko och därefter kommer ni parvis att få fördjupa er i olika länder och göra en Keynote-presentation.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval

Vamos a hacer un viaje a los países hispanohablantes.

Innehåll

Mål

Målet är att du skall….

- lära dig nya och användbara uttryck som är kopplade till att kunna berätta på spanska om olika länder (geografi, kultur, fakta med mera)

-  utveckla din förmåga att tala spanska med gott flyt och lära dig mer om de spansktalande ländernas levnadssätt, samhällen, kultur och geografi.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Arbetets innehåll

- Boken "Amigos 1" sida 98-109 (Texter om Spanien och Chile) med tillhörande glosor. 

-Text om Mexiko med tillhörande glosor och övningar.

- Söka fakta på Internet och bibliotek om olika spansktalande länder.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Arbetssätt och redovisningsform

- Vi utgår från en text om Mexiko samt tre texter om Spanien och Chile i boken Amigos 1 och arbetar med olika texterna och glosorna. 

- Ni kommer därefter parvis söka fakta om ett spansktalande land och sammanställa faktan i en Keynote-presentation för klassen. Presentationen skall presentera landet tydligt utifrån en gemensam checklista med punkter om vad ni skall ha med. (T.ex. geografi, samhälle, kultur, platser).

- Ni skall träna in er presentation muntligt och berätta om ert land för klassen.

Tanken är att vi tillsammans kan lära av varandra och få massor av spännande kunskap om olika spansktalande länder och hur det är att bo där i jämförelse med Sverige.

Vi kommer parallellt med detta att ha glosläxor (som ni kan lägga in själva och träna på på på internet: glosor.eu) med de nya uttrycken ni lär er.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer i detta område att bedömas i:

1.Din presentation på spanska om ditt spansktalande land. 

HUR? Det som konkret bedöms är hur tydligt du kan formulera dig på spanska samt hur pass väl du kan göra dig förstådd (dvs. din variation i språket, att du använder nya uttryck vi arbetat med, hur pass grammatiskt korrekt du kan formulera dig, tydlighet och begriplighet). 

2.Dina reflektioner kring det du lärt dig om det spansktalande landet i jämförelse med egna erfarenheter/Sverige.

HUR? I samband med redovisningen skall du kommentera och reflektera kring det du lärt dig och jämföra det land du arbetat med med egna erfarenheter och Sverige.

3. Din förståelse av de spanska texterna och den grammatik vi arbetar med under detta område.


HUR? Genom att ni fortlöpande får träna in nya uttryck och träna er på att använda nya grammatiska moment i ert arbete. 

Reflektion

Matriser

M1 M2
Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga
Din förmåga att muntligt presentera ett latinamerikanskt land på spanska (Hur pass tydligt, begripligt och med vilket flyt du talar spanska)
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven använder enstaka nya uttryck och kan göra sig förstådd för en spansktalande person, trots en del grammatiska fel
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven använder flera olika nya uttryck och kan formulera sig begripligt och mestadels korrekt på spanska, trots några grammatiska fel
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven använder många nya uttryck och formulerar sig relativt korrekt. Eleven kan formulera sig tydligt och begripligt på god spanska med grammatik som övervägande är korrekt, bara mindre fel.
Skriftlig förmåga
Din förmåga att skriftligt berätta om ett spansktalande land i Keynote-presentationen (Din förmåga att skapa egna meningar. Hur pass väl du använder nya uttryck och hur pass grammatiskt korrekt talar du)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven har formulerat egna enkla och korta meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven har formulerat begripliga och tydliga meningar som kan vara lite längre och mer beskrivande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven formulerar sig med tydliga och begripliga meningar på spanska som är lätt att förstå. Använder många beskrivande ord och flera eller längre meningar
Interkulturell förmåga
Din förmåga att reflektera kring och se likheter och skillnader mellan det spansktalande land du arbetat med och Sverige/egna erfarenheter
Gör en eller några få mycket enkla jämförelser mellan svensk och latinamerikansk kultur (t.ex. jämför vilken mat man äter eller vilket klimat det är)
Gör några lite mer genomtänkta jämförelser mellan svensk och latinamerikansk kultur. Reflekterar över de jämförelser man gjort.
Gör flera (eller några) väl genomtänkta jämförelser mellan svensk och latinamerikansk kultur och drar intressanta paralleller som visar god förståelse. (T.ex. sociala skillnader, strukturer osv)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: