Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmskapande

Skapad 2016-03-18 11:17 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Era deckare som ni skrivit filmatiseras i grupp. Efter att gemensamt ha beslutat vems deckare som ska filmatiseras skriver ni en gemensam planering kring roller, miljöer, rekvisita och effekter. Ni skriver manus och lär er era repliker. Därefter filmar ni och avslutningsvis klipper och redigerar ni.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syftet med temaområdet

Målet är att du ska känna till filmspråk, klipp, kameravinklar, perspektiv och olika sceniska effekter. Filmen ska ha tydlig röd tråd, ha med typiska deckaringredienser samt att filmens innehåll och budskap ska förmedlas och framföras på ett tydligt sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Detta kommer att bedömas

Matriser

Sv SvA
Film, filmskapande, samarbete med andra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genre
Filmen håller sig inte till genren.
Filmen visar försök till att hålla sig till genren genom att ha med några av genrens särdrag.
Genren är ganska tydlig. Filmen har med flera särdrag som använd väl.
Genren är tydlig. Filmen har med flera särdrag som används på ett kreativt och ändamålsenligt sätt.
Röd tråd
Filmen saknar röd tråd.
Filmen har röd tråd.
Filmen har röd tråd och tankegångar finns som kan följas.
Filmen har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra.
Kommunikativ tydlighet
Filmens handling och budskap förmedlas på ett otydligt sätt.
Filmens handling och budskap förmedlas på ett i huvudsak fungerande sätt.
Filmens handling och budskap förmedlas på ett ändamålsenligt sätt.
Filmens handling och budskap förmedlas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Filmens omfång óch kvalité
Filmens längd är kortare än 5 minuter och håller god kvalité
Filmens längd är ca 5 minuter och håller hög kvalité
Filmens längd är ca 10 minuter och håller hög kvalité
Filmens längd är ca 15 minuter och håller mycket hög kvalité
Planering, manus, utvärdering
Inlämning saknas
Gruppens gemensamma dokument kring arbetsprocessenär inlämnat
Dina individuella dokument kring arbetsprocessen är inlämnade
Samtliga efterfrågade dokument är inlämnade
Din arbetsinsats
Du behöver jobba på att vara mer delaktig i gruppens arbete. Lita på dig själv och din egen förmåga och försök att ta sådana initiativ som främjar gruppens arbete.
Du har tagit ett visst ansvar i gruppen. Du har haft vissa svårigheter att lyssna på andra samt att demokratiska beslut inte använts i processen på ett ändamålsenligt sätt.
Du har tagit ett lika stort ansvar för arbetet som de övriga gruppmedlemmarna. Du har lyssnat på andra och bidragit till att gruppens arbete gått framåt.
Du har tagit ett lika stort ansvar för arbetet som de övriga gruppmedlemmarna. Samarbetet har fungerat på ett rättvist och demokratiskt sätt. Du har bidragit på ett positivt sätt till att gruppens arbete har gått framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: