Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 7: "Isdraken"

Skapad 2016-03-18 11:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser vidare! Nu är det boken "Isdraken" som gäller!
Grundskola 7 – 9 Svenska

Klassen läser, diskuterar och skriver om boken. Eleverna svarar på frågor på bokens olika kapitel. En bokrecension avslutar arbetet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Läsning enligt lässchema
 • Boksamtal i smågrupper/helklass eller individuella uppgifter
 • Enskild reflektion i form av en skriftlig uppgift när boken är utläst

Bedömning

Jag kommer bedöma din skriftliga uppgift enligt matrisen.

Matriser

Sv

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Frågorna till hela boken
Genom att göra enkla svar på frågorna till bokens innehåll visar du att du förstått innehållet
Genom att göra utvecklade svar på frågorna till bokens innehåll visar du att du förstått och kan reflektera över boken.
Genom att göra välutvecklade svar till bokens innehåll visar du att du har förstått och kan reflektera över boken.
Recension, innehåll
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du läst.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken.
Recension, form
Du skriver på ett enkelt språk. Gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
Du skriver på relativt utvecklat språk och på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk på i stort sett korrekt svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: