Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta längd och tid. Åk 3 vt 2016.

Skapad 2016-03-18 13:56 i Stureskolan Hedemora
Arbetsområde där man tränar att uppskatta, mäta och jämföra längder i cm och mm. Begreppen sträckan, punkt och omkrets tränas. Vidare tränas klockan, analog och digital tid. Att mäta, jämföra och uppskatta tid.
Grundskola 3

Vad kan man använda om man vill mäta längden på en träbit som man ska såga till?

Hur många cm är 30 mm?

Hur gör man när man mäter omkretsen på ett föremål?

Hur många timmar är en vanlig skoldag?

Hur lång tid är det mellan 13.45 och 14.00?

Hur skriver man att klockan är halv åtta som digital tid?

Det här är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Det handlar om att mäta längd och tid.

 

Innehåll

Du tränar följande förmågor:

Problemlösning:

 • Problemlösning i vardagliga situationer, längd och tid.

Begreppsförståelse:

 • Olika begrepp för längd: sträcka, punkt, omkrets, centimeter och millimeter.
 • Olika begrepp för tid: år, månad, kvartal, vecka, dygn, timme, minut, sekund, eftermiddag, förmiddag, natt och kväll. 
 • Olika begrepp för klockan: heltimme, halvtimme, kvart, analog- och digital tid.

Beräkningar:

 • Uppskatta och mäta längder.
 • Mäta och beräkna omkretsen på en figur eller ett föremål.
 • Räkna ut tidsskillnader i analog och digital tid.

Resonera och kommunicera:

 • Beskriva hur du gått till väga när du räknat. Det kan vara muntligt, skriftligt och med konkret material.
 • Prata om olika ord och begrepp i matten, så att du visar att du förstått vad de betyder.

Syftet med matematikundervisningen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du ska lära dig:

 • att omvandla millimeter till centimeter och tvärt om.
 • att uppskatta och mäta sträckor med millimeter och centimeter.
 • att mäta och räkna ut omkrets.
 • den analoga och digitala klockan.
 • att räkna ut tidsskillnader.
 • förstå och på ett enkelt sätt kunna använda de olika ord och begrepp som är viktiga i arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i arbetet. Där visar och beskriver vi för varandra olika moment med hjälp av bilder och konkret material. Vid dessa genomgångar är du aktiv genom att lyssna på vad andra säger och genom att du själv delar med dig av dina tankar.

 • Du kommer att laborera och använda dig av konkret material i olika former, exempelvis linjal, måttband och klockor.

 • Övning sker i läroboken, läxor och annat arbetsmaterial.

 • Du kommer att arbeta varierande enskilt, i par och i grupp.

 • Vi hjälper varandra i klassen, så du kommer att få extra hjälp och förklaringar av oss lärare och av dina klasskompisar.

Så här visar du vad du har lärt dig:

 • Under arbetets gång visar du vilka förmågor som du känner dig säker på och vilka som du behöver träna mer. Du visar detta genom att delta aktivt i arbetet, muntligt och skriftligt. Det kan ske enskilt, i par och i grupp.

 • Vid slutet av arbetsområdet kommer du att göra en skriftlig diagnos som visar vad du känner dig säker på och vad du behöver träna vidare på.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: