Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar, luft och flygplan

Skapad 2016-03-18 15:45 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi Biologi Teknik Fysik

Hur långt flyttar fåglar? Var sitter övergumpen på en fågel? Det är sol utanför fönstret, men på väderprognosen sa de att det skulle bli halvklart! Vad finns i luften? Vem uppfann helikoptern?

Innehåll

Syfte

 

Du ska lära dig och utveckla din förmåga att kunna:

 

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • Förstå och kunna förklara varför vissa fåglar stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge fågelns olika delar.
 • Några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Skriva en faktatext om en fågel.
 • Hur lufttryck och väder hänger ihop.
 • Tolka en väderkarta. 
 • Hur luften är sammansatt. 
 • Förstå hur ett flygplan fungerar.

 

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Så här ska vi arbeta

 • Arbeta med genomgångar, diskussioner, grupparbeten och textbearbetning. 
 • Arbetar med att samla fakta på tankekartor.
 • Eleverna gör redovisningar i smågrupper.
 • Eleverna skriver en faktatext individuellt.
 • Arbeta med bilder och modeller.
 • Arbeta med att utveckla ordförrådet om fåglar och luft. 
 • Vi ser filmer och använder datorprogram om fåglar och luft.
 • Arbeta med observationer individuellt.
 • Vi lärare gör visningsexperiment.
 • Eleverna viker flygplan.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du kommer att ha muntligt och skriftligt läxförhör på fågelns delar, ordkunskap, artkunskap, stannfåglar och flyttfåglar.  
 • Du ska skriva ner en väderdagbok under 4 dagar. 
 • Vi bedömer dina muntliga prestationer under lektionerna. 
 • Du ska kunna använda NO ord och begrepp för att beskriva fåglar, väder och luft med ord och blid. 
 • Du ska kunna genomföra en fågel-observation själv.
 • Du ska kunna vika flygplan utifrån skriftliga instruktioner och bilder.

Kunskapskrav


Matriser

Fy Bi Tk Ke

E
C
A
Begrepp modell och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: