Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procentplanering med länkar

Skapad 2016-03-18 18:42 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Matematik

Ordet procent betyder för hundra eller per hundra. Tecknet % började användas i Italien på 1400-talet och där skrevs procent som per cento. Hundra heter cento på italienska.
I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning.
Bland antikens greker ansåg man att tillämpningar av matematik inom handel var en ovärdig sysselsättning, som lämpligen kunde överlåtas åt slavar.

Innehåll

Mål för kapitlet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:

- beräkna andelen

- beräkna delen 

- beräkna det hela

  • räkna med förändringsfaktorer
  • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelse
  • skilja på procent och procentenheter
  • räkna med promille

 

Mattebegrepp vi ska arbeta med:

Procentform

bråkform

decimalform

delen

det hela

andelen

förändringsfaktor

ränta

räntesats

inlåningsränta

procentenhet

promille

Tidsplanering matte direkt:

v.10    Introduktion                      s. 106-107

          Procent                             s. 108

          Beräkna andelen              s. 109

          Beräkna det hela              s.110

v.11   Beräkna delen                  s. 111

          Förändringsfaktor            s. 112-113

v. 12  Projektvecka

v. 13  Påsklov

v. 14  Ränta                              s.114-115

         Procentenheter               s. 116

         Promille                          s. 117

v. 15  Diagnos                         s. 118-119

         Repetition/fördjupning  s. 120-125/126-129

v. 16 Stordiagnos                  s. 136-141

Tidsplanering bryggan

v. 10  Introduktion                                      s. 80

         Andel i bråkform                                s.82

         Jämföra bråk                                     s.83

         Olika bråk med samma värde           s. 84

v.11  Förkorta och förlänga bråk                s. 85

         Addera och subtrahera bråk             s. 86

         Multiplicera bråk med ett heltal        s. 87

v.12  Projektvecka

v.13  Påsklov

v.14  Andel i decimalform                         s. 90-91

         Procent                                            s. 92

         Bråk-, decimal-, och procentform   s. 93

         Beräkna andelen i procentform       s. 94-95

v.15   Jämför med procent                       s.96

         Beräkna det hela, 100%                 s. 97

         Beräkna delen med procent           s. 98-99

v.16  Förändringsfaktor                           s. 100-101

         Ränta                                              s. 102-103   

Användbara länkar med genomgångar

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris i procenträkning

Behöver kompletteras
grundläggande kunskaper
utvecklade kunskaper
fördjupade kunskaper
Problemlösning
Hur väl du på egen hand kan välja ut lämpliga metoder för att komma fram till en lösning
  • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Hur väl du förstår begreppen som används inom procenträkning. Du förstår hur procent används och vad det innebär
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metod
Hur väl du kan räkna med procent. T.ex räkna ut delen, det hela och andelen och jämföra värden med hjälp av procent. Beräkna ränta och använda förändringsfaktorn.
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Hur väl du kan motivera dina val och beräkningar.
  • Ma
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Hur väl Du redovisar och motiverar dina lösningar
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: