👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matspjälkningsapparaten.

Skapad 2016-03-20 09:51 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om människokroppen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande.
Grundskola 8 – 9 Biologi

Kunskaper om människokroppen och hur människor kan få kunskap för att påverka sitt eget välbefinnande.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

 • får kunskap om de tre viktigaste näringsämnena i maten ingående samt vad de används till i kroppen.
 • kan ge exempel på mat där man hittar dessa näringsämnen.

 • får kunskap om matspjälkningsapparatens delar

 • får kunskap om hur och var näringsämnena sönderdelas.

 • får kunskap om några vitaminer, mineraler och enzymer

 • får kunskap om några vanliga sjukdomar i matspjälkningsapparaten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi

Matriser

Bi
Matspjälkningsapparaten.

F
E
D
C
B
A
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har otillräkliga kunskaper om matspjälkningsapparaten.
Du har grundläggande kunskaper om matspjälkningsapparaten och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om matspjälknings apparaten och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om matspjälknings apparatenoch visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt