Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism VT -16

Skapad 2016-03-20 12:15 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
...

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Världsreligionerna
Likheter & skillnader
Samband med samhälleliga förhållanden

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • jobba i den digitala läroboken och med arbetsblad
 • ha lärarledda genomgångar
 • se på filmer
 • ha gemensamma diskussioner

L+E Utvärdering av arbetsområdet

---- Ersätt den här texten; Här synliggörs hur ni kommer att utvärdera arbetsområdet ----
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: