Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP MALL BILD - "TITEL"

Skapad 2016-03-20 13:12 i Dalhemsskolan Helsingborg
LPP mall för åk 6 i Bild.
Grundskola 6 Bild

VAD ska vi göra?

Vi kommer att...

Innehåll

VARFÖR ska vi göra det?

Enligt läroplanen ska du...

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

HUR ska vi göra det?

Uppgifter

 • Uppgift #1 -

 • Uppgift #2 -

 • Presentation

 • Utvärdering

Matriser

Bl
Lektionsupplägg

Gemensamt
Enskilt
V.X
V.X
V.X
V.X
V.X

Bl
BEDÖMNING

Hur kan jag visa mitt lärande?

Hur du arbetar på lektionstid
Din arbetsprocess
Ditt resultat
Din processdagbok
Din utvärdering
Ditt provresultat

Bl

VAD kommer att bedömas?

E
C
A
1. BILDFRAMSTÄLLNING
Hur utvecklat ditt bildspråk är, hur genomarbetade dina arbeten är och om budskapet framgår när du skapar olika typer av bilder som berättar om erfarenheter, åsikter och upplevelser
Mitt arbete har ett ENKELT bildspråk, är LITE genomarbetat och man kan förstå min idé​
Mitt arbete har ett UTVECKLAT bildspråk, är GANSKA genomarbetat och man kan förstå min idé
Mitt arbete har ett VÄLUTVECKLAT bildspråk, är NOGGRANT genomarbetat och man kan förstå min idé
2. TEKNIK, VERKTYG & MATERIAL
Hur väl du behärskar och använder tekniker, verktyg och material
Jag har använt tekniken/verktygen/materialet på ett OK sätt​
Jag har använt tekniken/verktygen/materialet på OLIKA OCH BRA sätt​
Jag har använt tekniken/verktygen/materialet på OLIKA, MYCKET BRA OCH PÅHITTIGA sätt​
4. BILDKOMPOSITION
Hur väl du använder olika bildelement tillsammans
Jag har använt olika bildelement på ett OK sätt​
Jag har använt olika bildelement på ett BRA sätt​
Jag har använt olika bildelement på ett MYCKET BRA sätt​
5. IDÉUTVECKLING
Hur självständigt du utvecklar egna idéer genom att återanvända, omarbeta och inspireras av olika material och idéer från förr och nu
Jag har HJÄLPT TILL att utveckla egna idéer​
Jag har utvecklat egna idéer MED LITE HJÄLP
Jag har utvecklat egna idéer SJÄLVSTÄNDIGT
6. DRIVKRAFT
Hur självständigt du får arbetet att gå framåt genom att ge förslag på och välja arbetssätt under arbetets gång
Jag har fått arbetet att gå framåt genom att ha HJÄLPT TILL att ge förslag och välja arbetssätt​
Jag har fått arbetet att gå framåt genom att ge förslag och välja arbetssätt SOM HAR ÄNDRATS LITE
Jag har fått arbetet att gå framåt SJÄLVSTÄNDIGT​
7. PRESENTATION
Hur väl du anpassar dina redovisningar till syfte och sammanhang
Jag har presenterat mitt arbete med LITE anpassning till uppgiftens syfte​
Jag har presenterat mitt arbete med GANSKA BRA anpassning till uppgiftens syfte​
Jag har presenterat mitt arbete med BRA anpassning till uppgiftens syfte​
8. REFLEKTION
Hur utvecklade dina omdömen är om din arbetsprocess och hur komplexa samband du kan se mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i dina bildarbeten
Jag kan ge ENKLA omdömen om min arbetsprocess och kan se ENKLA samband mellan mitt arbetes innehåll, funktion och kvalité​
Jag kan ge UTVECKLADE omdömen om min arbetsprocess och kan se GANSKA KOMPLEXA samband mellan mitt arbetes innehåll, funktion och kvalité​
Jag kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om min arbetsprocess och kan se KOMPLEXA samband mellan mitt arbetes innehåll, funktion och kvalité​
9. BILDANALYS
Hur utvecklat och underbyggt dina resonemang är i dina tolkningar om samtida och historiska bilder och visuell kultur, samt om du kopplar an till saker du själv har varit med om, andra bilder och händelser i världen
Jag kan ge ENKLA och lite underbyggda resonemang om bilder​
Jag kan ge GANSKA UTVECKLADE OCH BRA underbyggda resonemang om bilder​
Jag kan ge VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om bilder​
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: