Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2016-03-20 16:13 i Torpskolan Lerum
Vi följer och gör Kapitel 4 ur "Matte Direkt"
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Syfte - Varför?

Efter att eleven arbetat med det här avsnittet ska han/hon kunna:

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • Använda sig av följande begrepp:

koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll - Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vecka 11

Koordinat, koordinatsystem, talpar, x-kordinat, y-kordinat, jämförelse i diagram, graf, storhet, diagram, jämförpris, proportionalitet, formel

Vi kommer ha en gruppuppgift (sänka skepp) och sedan räkna utvalda uppgifter fram till uppg 31

 

Vecka 12

Vi arbetar vidare med uppg 33-39, en EPA-upgift samt "arbeta tillsammans" och sant el falskt.

 

Vecka 14 & 15

Senast måndag gör alla diagnosen. Sedan är det enskild fördjupning, blå e röd kurs.

Prov har vi v. 16 måndag 18/4 & onsdag 20/4

Vi kommer ej ha läxa förutom att man måste hålla planeringen. För de som vill ha extra träning kan man göra läxa 13-16.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: