Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna islam, hinduism och buddhism

Skapad 2016-03-20 18:36 i Hällaryds skola Karlshamn
Under 4 veckor kommer vi att arbeta med världsreligionerna islam, hinduism och buddhism. Du kommer att få lära dig om ritualer, levnadsregler och heliga platser inom de tre religionerna. Du kommer också att få lära dig en del om deras historia samt hur religionerna ser ut och fungerar idag.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i religionskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och andra sätt att tro
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället, reflektera över frågor om livet och över din och andras personlighet
 • diskutera vad som är rätt och fel med hjälp av etiska begrepp och modeller      
 • söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga

Du ska utveckla

Målen för temat är att du:

 • har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • kan jämföra och föra resonemang kring likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
 • kan berätta var i världen religionerna är vanligast och ungefär hur många anhängare de har.
 • kan berätta om de fem grundpelarna i islam.
 • kan beskriva hur det är att vara muslim i Sverige idag.
 • kan förklara centrala tankar såsom återfödelse och karma inom hinduism.
 • kan beskriva hur kastsystemet påverkar människors liv.
 • kan visa hur buddhisters tro på karma och Nirvana kan hänga ihop med meditation och olika levnadsregler.
 • kan använda bilder som källor för att ex känna igen Koranen, ett hinduiskt tempel eller en buddhistisk munk.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer framför allt lära oss genom att läsa texter om de olika religionerna (ur Puls Religion) och diskutera och resonera kring det lästa. Vi kommer också att titta på program från UR där olika människor berättar om "sin" religion och tro. Temat kommer att avslutas med ett prov.

Kommer att bedöma/dokumentation

Du kommer att bli bedömd efter:

 • hur du arbetar/deltar på lektionerna.
 • dina inlämningsuppgifter.
 • ditt provresultat.

Matriser

Re

Religion

På väg
E
C
A
Världsreligionerna
Du har få, eller inga kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar, med stöd, om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utveckla t sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck och tankegångar
Du kan med stöd beskriva hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du försöker eller kan, med stöd, diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Moraliska frågor
Du försöker eller kan, med stöd, diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Information och källor
Du försöker använda olika källor för att söka information om olika sätt att tro. Du försöker eller kan, med stöd, diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: