Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LEGO MINDSTORMS EV3 Robot

Skapad 2016-03-20 18:48 i Grycksboskolan Falun
Vi bygger och programmerar robotar.
Grundskola 3 Teknik

Vad är en robot? Hur ser en robot ut? Vad kan en robot göra? Hur kan man programmera en robot?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda begrepp inom tekniken
 • upptäcka problem och behov som kan lösas med teknik

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig att:

 • följa instruktioner genom att bygga efter ritning
 • programmera en robot
 • samarbeta, tolka och diskutera
 • använda begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Arbetssätt

Vi börjar med en introduktion av materielet och hur programmet är uppbyggt. 

Ni jobbar i grupper om två eller tre elever.

Ni får välja mellan fyra olika robotar att bygga. Ni bygger roboten efter ritningar som finns i programmet.

När ni byggt klart roboten laddar ni ner ett färdigt program till den och testkör.

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • följer instruktioner
 • använder begrepp
 • tolkar och diskuterar tekniska lösningar

Matriser

Tk
Teknik år 1-3

Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
Du kan ge exempel på enkla tekniska lösningar som du känner till.
Konstruera
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Bidra till arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Dokumentera
Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.
Resonemang kring utveckling
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: