Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-03-20 22:22 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Samhällskunskap

Ett arbetsområde kring lag och rätt.

Innehåll

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

 

Undervisning

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om.

Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol. 

Vi kommer att använda oss av olika webbsidor, olika filmer och ett studiebesök på Västmanlands tingsrätt.

Detta blir du bedömd på:

  • Deltagande i diskussioner på lektionerna
  • Olika skriftliga och muntliga uppgifter under arbetsområdet.
  • Förhör vecka 15.

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Lgr 11
Eleven har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har bra kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket mycket bra kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Lgr 11
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då utvecklade samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då välutvecklade samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Lgr 11
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett ganska bra sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och på ett bra sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett mycket bra sätt.
Lgr 11
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor på ett enkelt sätt.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor på ett utvecklat sätt.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: