Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2016-03-20 22:30 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Läsning av fantasylitteratur och eget skrivande.
Grundskola 7 Svenska

 • I vilket land kan djuren tala?
 • Var kan en dvärg stå och putsa en ädelsten i flera årtionden?
 • Var måste du gömma dig när drakarnas vingslag viner i närheten?
 • Var väver älvor trådar av hopp och kärlek?

Jo, i fantasyvärlden. Där kommer vi befinna oss mellan v 12 och vecka 18.

Detta skall du göra under projektet:

 • Lära dig om genren fantasy och om undergruppen fan-fiction.
 • Repetera skrivprocessen.
 • Skriva en fantasyberättelse.
 • Arbeta med dialog, gestaltning och möten.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Hur du bygger upp dina texter.
 • Hur väl du kan skriva en text utifrån genren fantasy.
 • Hur du binder ihop meningar och text, stavning samt vilket ordförråd du använder.
 • Hur du använder dig av skrivprocessen.
 • Hur du bearbetar din text utifrån respons och hur du ger respons till andra.

 

Med förmåga att "kommunicera och uttrycka sig i skrift" menar jag att du skall kunna formulera dig på ett sådant sätt att din text blir både tydlig (dvs man skall inte behöva läsa om för att förstå) och intressant att läsa, du skall också visa hur ditt ordförråd fungerar. Du skall efter arbetsområdet känna till olika sätt som gör din text mer levande ex. genom gestaltning och dialog.

Med förmågan att "anpassa texten till syfte, mottagare och sammanhang" menar jag att du skall kunna skriva en berättelse utifrån de instruktioner som du får och följa de typiska drag som just fantasy har. Ställ dig frågorna: Varför skriver jag den här texten? Vilka läsare riktar sig texten till? I vilket/vilka sammanhang kommer texten att läsas?

Med förmågan att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer" menar jag att du skall bli säkrare på att använda skiljetecken, styckeindelning, meningsbyggnad och att skapa en textuppbyggnad med en röd tråd.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 12

Måndag

¤ Genomgång av projektet. Högläsning av Häxan och lejonet. Läs hemma/skolan till sidan 60 under veckan.

¤ Filmklipp ”Fantasy” (Eragon, Sagan om ringen, Willow, Stardust)

¤ Vad är fantasy? Typiska detaljer.

Onsdag

¤ Huvudpersoner, tid och passage.

¤ Alice i Underlandet

¤ Att gestalta

Torsdag

¤ Att beskriva möten

¤ Veckans ord

¤ Fanfiction

 

Vecka 14

Måndag

¤ Högläsning av Häxan och Lejonet.

¤ Vad kan er fantasyberättelse handla om?

¤ Läsning av elevexempel + diskussion

¤ Genomgång av hur man gör sin planering.

Läs själv/hemma till sidan 110 denna vecka.

Onsdag

¤ Eget arbete med planering

¤ Att skriva dialoger

¤ Repetition av skrivprocessen.

Torsdag (öppen skola)

¤ Veckans ord

¤ Eget arbete med planering

 

Vecka 15

Måndag                                                                                              

¤ Högläsning av Häxan och Lejonet. Läs själv/hemma till sidan 160 denna vecka.

¤ Eget arbete med planering

Onsdag

¤ Planeringen skall vara klar för signering vid lektionens början

¤ Eget: Skriva kladd

Torsdag       

¤ Veckans ord

¤ Eget: Skriva kladd                              

 

Vecka 16

Måndag

¤ Eget: Skriva kladd

¤ Läs klart boken under veckan och besvara frågorna. Inlämning måndag v 17.

Onsdag

¤ Eget: Skriva kladd

Torsdag

¤ Veckans ord

¤ Eget: Skriva kladd                            

 

Vecka 17

Måndag                                                  

¤ Eget: Skriva kladd

Onsdag                                                                         

¤ Eget: Skriva kladd

Torsdag

¤ Veckans ord

¤ Responsarbete och bearbetning, hur gör man? * Genomgång

¤ Eget: Respons

 

Vecka 18

Måndag

¤ Eget: Respons

¤ Renskrivning/Bearbetning

Onsdag

¤ Eget: Renskrivning

Torsdag

¤ Lov

Allt klart för inlämning i början av lektionen MÅNDAG v 19: Planering, första utkastet, respons och renskrivet.  Se till att din text är delad med debguz1@gafe.bastad.se.

¤ Utvärdering av arbetsområdet på läsningstiden under vecka 19.

 

Dokumentation

Efter arbetsområdet kommer du som elev  och jag som lärare att utvärdera din insats. I din matris markerar jag hur långt du kommit i skrivprocessen och du får en framåtsyftande kommentar.

Som elev utvärderar du med hjälp av frågeställningarna:

1 Beskriv hur du har jobbat med din berättelse.

2 Vad hade du med dig in i den här skrivuppgiften från vårt skrivande i höstas?

3 Vad är du mest nöjd med?

4 Vad tycker du själv att du skulle kunna ha gjort annorlunda? Vad vill du komma ihåg till nästa skrivuppgift?

5 Övriga åsikter eller tankar kring projektet eller upplägget.

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en fantasyberättelse.
Du följer formen för en fantasyberättelserelativt väl.
Du följer formen för en fantasyberättelseväl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Skriva berättande text
Beskrivningar
Elevens text innehåller gestaltande beskrivningar.
Du har med person- och miljöbeskrivningar men karaktärerna är "platta". Egenskaperna framkommer på något ställe.
Du har flera beskrivningar av miljö och personer och du använder dig av "runda" karaktärer. Dessa egenskaper märks till viss del av och stämmer till viss del med karaktärernas handlande.
Det finns flera detaljrika beskrivningar och du låter karaktärernas egenskaper framträda tydligt och vara en viktig del av handlingen.
Skriva berättande text
Berättargrepp och dramaturgi
Eleven använder något berättargrepp och följer något slags dramaturgi.
Det finns en inledning, en handling och en avslutning i din berättelse. Din berättelse är till största del av kronologisk uppbyggnad.
Du behärskar knep som tillbakablickar och parallellhandling. Dramaturgin trappas upp, vändpunkter finns med och småsaker kan kopplas samman.
Du kan väva samman flera röda trådar och du använder dig av flera olika berättartekniska grepp som tex planteringar eller att du väver samman flera olika problem. Dessa följs upp i slutet.
Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: