Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och miljö

Skapad 2016-03-21 07:40 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Grundskola 5 Biologi

Vad är hållbar utveckling? Du ska få lära dig om begreppet ur olika synvinklar; ekologisk, ekonomisk och social. Hur ska vi leva för att alla människor på jorden, och våra barn och barnbarn i framtiden ska få samma möjligheter?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du ska kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval och prioriteringar i vardagen.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha diskussioner om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling och du kommer själv att få läsa olika texter som handlar om detta.
Du kommer bla att få lära dig om hur man genom prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Du kommer att få veta mer om och diskutera vad atmosfär, ozonskikt och växthuseffekt är.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: