Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningens texter, repetition inför NP i svenska

Skapad 2016-03-21 08:27 i Österslättsskolan Karlshamn
Tidningar är förmedlare av nyheter, tankar och känslor och dagens utbud av tidningstext är enormt. Genom att lära sig mer om hur olika texter samspelar och påverkar oss kan också eleverna vara med och uttrycka sig och påverka. I detta arbetsområde ska eleverna få öva sig i att skriva vanligt förekommande dagstidningstexter och därmed också utveckla sitt skriftspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Tidningar är förmedlare av nyheter, tankar och känslor och dagens utbud av tidningstext är enormt. Genom att lära sig mer om hur olika texter samspelar och påverkar oss kan också eleverna vara med och uttrycka sig och påverka. I detta arbetsområde ska eleverna få öva sig i att skriva vanligt förekommande dagstidningstexter, både faktatexter och åsiktstexter och därmed också utveckla sitt skriftspråk.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att lära sig att skriva olika sorters vanligt förekommande texter. Eleverna kommer att få lära sig vilka olika slags texter som förekommer i en vanlig dagstidning. Eleverna kommer att tränas i att formulera sig och kommunicera i skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Arbetssätt och undervisning

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Genom att skriva olika sorters texter där du hämtat inspiration från din vardag eller från det som är angeläget för dig får du möjlighet att utveckla språket men också din identitet.

Du kommer att få öva dig i att läsa olika sorters texter som förekommer i en tidning och att skriva egna texter.

Fakta om olika texter inhämtas framförallt från Genrekoden- skriva samt Genrekoden-antologi. 

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lärt dig genom att först öva på att skriva olika texter såsom insändare, notis och nyhetsartikel.

Därefter lämnar du in en text av varje för bedömning.  

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v 9- 12.

Bedömning

Bedömningen sker huvudsakligen utifrån aspekterna som berör skriva.

Matriser

Sv SvA

Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa Se kommentar
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: