Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-03-21 09:01 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Här kommer du lära dig om istiden samt hur det var att leva under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska

Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden! Du kommer få lära dig mer om istiden och hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och hur vi kan veta det. Vi jämför med hur vi lever idag. 

Innehåll

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:
Under det här temat kommer du, genom faktatexter, film, litteratur, genomgångar och diskussioner få lära dig mer om forntiden. Hur det var att leva i de olika tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och jårnåldern. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag. Du kommer att få möjlighet att arbeta i grupp, par och enskilt.

Det betyder att du ska få lära dig/utveckla:

 • om istiden
 • tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder 
 • hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern t.ex. boende, mat, klädsel och folktro
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den här tiden
 • din förmåga att  återberätta, förklara och beskriva så andra förstår vad du menar
 • hur föremål i vardagen har har förändrats över tid.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser

Sv SO
Matris Forntiden År 3

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer ån godtagbara kunskaper
Tidsbegreppen: stenålder, bronsålder och järnålder och vad de står för. Berätta om levnadsvillkor under de olika tiderna.
 • SO   3
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner till tidsbegreppen och du kan kort berätta hur människor levde under de olika tiderna.
Du kan ge tydliga exempel på/beskriva människors levnadsvillkor under olika perioder. Du visar stort intresse genom att ställa frågor på lektionerna. Du berättar mer utförligt om hur människor levde under de olika tiderna.
Jämföra och se skillnader från förr och nu och göra jämförelser mellan de olika tidsåldrarna.
 • SO   3
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan göra några enkla jämförelser mellan livet förr och nu och mellan de olika tidsåldrarna.
Du kan på ett mer utvecklande sätt beskriva likheter och skillnader mellan livet förr och nu och mellan de olika tidsåldrarna. Du gör egna reflektioner kring likheter och skillnader.
Förstå tidslinje och tidsbegrepp, forntid, fornlämningar, f. Kr och e. Kr. Ge exempel på spår i naturen från forntiden och språkliga uttryck.
 • SO   3
 • SO   3
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du känner till några enkla tidsbegrepp och kan förklara dem. Du kan ge enkla exempel på spår i naturen som kommer från forntiden.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje. Du kan ange olika tidsbegrepp och förklara begreppen. Du kan berätta om olika spår i naturen som kommer från forntiden.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
 • Sv   3
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du lär dig fakta genom att lyssna, läsa texter och se på film. Du kan återge delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du lär dig fakta genom att lyssna, läsa texter och se på film. Du bearbetar fakta till egen kunskap och återger den i former av egna faktatexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: