Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget år 9 vt 16

Skapad 2016-03-21 11:52 i Kärlekens skola Halmstad
Grundsärskola 9 Historia Samhällsorienterande ämnen

Den här kursen behandlar andra världskriget. Det var ett krig som utkämpades över nästan hela jorden och orsakade enorma mänskliga och materiella förluster. Den värld vi lever i idag är ett direkt resultat av andra världskriget,

Innehåll

Syfte och konkreta mål

Mål för eleven:

Kunna redogöra för några orsaker till och konsekvenser av andra världskriget.

Kunna redogöra för några centrala händelser samt några enskilda personers betydelse under kriget.

Kunna använda för ämnet relevanta begrepp.

Kunna göra kopplingar till andra tidsperioder, inklusive nutiden,

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Undervisning

Vi kommer att inleda med en genomgång av hela kriget i syfte att skapa helhetsförståelse och överblick. Därefter diskuterar vi orsaker utifrån ett antal olika aspekter (socialt, politiskt, ekonomiskt m fl ) och vi ägnar en lektion åt att ni redovisar era resonemangskedjor innan vi avslutar denna del med individuella skriftliga redogörelser utifrån klassens samlade bild av orsakerna till kriget.

Därefter gör vi nedslag vid centrala händelser under kriget (gemensam och individuell läsning samt genomgångar). Denna del examineras genom akvariesamtal utifrån relevanta frågeställningar.

Slutligen arbetar vi med konsekvenser av kriget - på kort och lång sikt och utifrån olika perspektiv och aspekter.

Examination och bedömning

Bedömningsunderlag för kursen:

 • deltagandet i klassrumsdiskussionen och arbetet med tilldelade arbetsuppgifter
 • skriftlig redogörelse om orsaker till kriget
 • akvariesamtal om centrala händelser under kriget
 • valfri examinationsform om konsekvenser

 

Det som bedöms är din förmåga att identifiera centrala händelser och använda ämnesspecifika begrepp. En annan viktig del är din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser samt göra kopplingar mellan olika tidsperioder.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  A 9
  Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • SO  A 9
  Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: