Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och asatron

Skapad 2016-03-21 12:12 i Heby skola F-6 Heby
Vi bygger upp en värld som vikingarna trodde på.
Grundskola 4 – 6 Teknik Historia Religionskunskap

Vikingarna reste till olika länder för byteshandel eller för att erövra och härja.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

3. Konkretiserade mål:

Utveckla din förmåga att förstå hur vikingarna har påverkat Sverige och andra länders kulturarv genom sina vikingaresor på gott och ont. 

Utveckla din förmåga att återberätta några av asatrons berättelser.

Utveckla din förmåga att förstå hur ex broar och hus är uppbyggda och kunna vissa konstruktionsbegrepp.

Utveckla din förmåga att använda rätt material till olika konstruktioner, och veta olika material och deras egenskaper.

Utveckla din förmåga att  förstå teknikutvecklingens faser: ritning, material, förslag till lösningar, konstruktion, lösning och utprövning.

Utveckla din förmåga att föra det tekniska arbetet framåt.

 

4. Bedömning:

Din förmåga att förstå hur vikingarna har påverkat Sverige och andra länders kulturarv genom sina vikingaresor på gott och ont.

Din förmåga att återberätta några av asatrons berättelser.

Din förmåga att förstå hur ex broar och hus är uppbyggda och kunna vissa konstruktionsbegrepp.

Din förmåga att använda rätt material till olika konstruktioner, och veta olika material och deras egenskaper.

Din förmåga att förstå teknikutvecklingens faser: ritning, material, förslag till lösningar, konstruktion, lösning och utprövning.

Din förmåga att föra det tekniska arbetet framåt.

 

5. Undervisning:

¤ lärarledd undervisning

¤ vikingahäfte

¤ filmer om vikingar och asatron

¤ böcker

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

I grupp bygga upp vikingarnas världsbild enligt asatron. Använda olika material från skogen, återvinnig och olika pysselmaterial,  

 

Avsnitt 7

Avsnitt 8

Matriser

Hi Re Tk
Kopia av Vikingatiden och asatron

Rubrik 1

Nivå 1Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Ny aspekt
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Ny aspekt
Fornskandinavisk & samisk religion
 • Re  A 6
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: