Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2016-03-21 13:09 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 Matematik

Du kommer i detta avsnitt i matematiken lära dig att:

- växla mellan procentform och bråk.

- beräkna hur mycket 50 %, 25 %, 10 % och 1 % är av något med hjälp av huvudräkning.

- räkna ut hur mycket en viss procent är av något t ex 12 % av 150 kr.

Om du hinner kan du också fördjupa dig i procent t ex genom prissänkningar och ökningar. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur


Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med uppgifter med procentkaraktär. 

Du kommer att räkna på egenhand och du kommer att få genomgångar på olika moment. 

Du kommer att testas skriftligt genom en diagnos.

Matriser

Ma
Procent

--->
--->
--->
--->
Skriva i procent och bråk
Kunna skriva samband mellan tal i procent- och bråkform
Du kan ännu inte sambandet mellan bråk och procent
Du kan sambandet mellan bråk- och procentform för 50 %, 25 %, 10 % och 1 %
Du kan sambandet mellan bråk-, procent- och decimalform.
Du kan sambandet mellan bråk-, procent- och decimalform väl och kan använda det i olika vardagliga uppgifter.
Räkna ut procent
Kunna räkna ut hur mycket en viss procent är av något.
Du kan ännu inte räkna ut hur mycket någon procent är av en helhet.
Du kan räkna ut hur mycket 50 %, 25 %, 10 % och 1 % är av tal som kan beräknas med huvudräkning.
Du kan räkna ut hur mycket 50 %, 25 %, 10 % och 1 % är av något. Du kan använda huvudräkning och skriftlig metod.
Du kan räkna ut hur mycket en viss procent är av något. Du har stor säkerhet och väljer ändamålsenlig metod för problemen.
Räkna ut sänkning och höjning
Kunna räkna ut höjning och sänkning i procent
Du kan ännu inte räkna ut procent vid sänkning eller höjning.
Du kan räkna ut hur mycket ett värde ska ändras när det ökar eller minskar 50 %, 25 %, 10 % och 1 %.
Du kan räkna ut hur mycket ett värde ska ändras när det ökar eller minskar med en viss procent.
Du kan med god säkerhet räkna ut hur mycket ett värde ska ändras när det ökar eller minskar med en viss procent.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: