Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Berättelser ur Nya Testamentet

Skapad 2016-03-21 13:52 i Säteriskolan Härryda
Eleverna ska utveckla sina kunskaper om kristendom och hur det har påverkat människors liv i vårt närområde. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor.
Grundskola 2 Historia Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om kristendom och judendom och hur det har påverkat människors liv i vårt närområde. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor.Eleverna ska få utveckla sin förmåga att samtala, ställa frågor och och framföra egna åsikter.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Innehåll

Undervisning:

 • vi läser några berättelser ur Nya Testamentet
 • filmer om Jesu liv
 • samtal om berättelserna och filmerna i mindre grupper och i helklass
 • studiebesök i Råda kyrka och kyrkogård

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: