Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning i åk 2

Skapad 2016-03-21 14:10 i Säteriskolan Härryda
Eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
Grundskola 2 Svenska

 

Undervisning:

 • Vi använder olika läseböcker: Mer om Ola, Elsa, Leo och alla de andra, Bodils Andra Läsebok, Diamantjakten. Mini och den magiska ringen, Uppdrag X-böcker, Ottos klass. Vi läser samma bok i liten grupp och samtalar om innehållet och tränar olika lässtrategier. Vi svarar skriftligt på frågor om texterna.

 • individuell läsläxa anpassad efter elevens förmåga

 • läsprojekt: läs-berätta-skriv-rita. Eleven läser en bok på sin nivå, berättar om den för en kompis, skriver om boken och ritar en bild som passar till texten.

 • frivillig högläsning för hela klassen

 • läsa enkla sagoböcker

 • läsa enkla faktatexter och svara på frågor om texten

 • läsa instruktioner i t.ex. olika böcker;  Ord som gror, Veckans Ord, Favorit Matematik

 • lyssna till högläsning ur böcker som ingår i en serie för att senare läsa böcker själv i samma serie

 • lyssna på dikter, sagor och andra berättelser

 • bokpresentationer för att väcka intresse för läsning

 • biblioteksbesök med bokprat

 

Vad ska eleverna kunna efter vi tränat klart:

 • läsa en elevnära text med flyt, ex en bok ur serien ”Lätt att läsa”

 • kunna berätta vad boken handlar om eller svara på frågor om texten så att handlingen framgår

 • kunna läsa en enkel kort faktatext och svara på frågor om den

Bedömning:

 • vi lyssnar när eleverna läser både känd och okänd text

 • vi ställer frågor om texterna

 • lästester: H4 och läsförståelsetest under vårterminen 2017

   

 

 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: