Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva i åk 2

Skapad 2016-03-21 14:28 i Säteriskolan Härryda
Eleverna ska utveckla sitt skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Eleverna ska utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Grundskola 2 Svenska

 

Undervisning

 • Skriva korta sagor och berättelser med röd tråd.

 • Lyssna på varandras sagor och ge positiv respons.

 • Skriva dikter

 • Skriva ner händelser, tankar och åsikter i dagboksform

 • Skriva en kort text om ett givet ämne och läsa upp för klassen

 • Rättstavning

 • Svara skriftligt på frågor om läsläxan.

 • Läsa korta faktatexter och svara på frågor om texten, även skriva egna faktatexter.

 • Välskrivning/skrivstil

 

Vad ska eleverna kunna efter vi tränat klart

 • Skriva en kort sammanhängande text om ett givet ämne.

 • Skriva en kort saga med röd tråd

 • Använda stor bokstav och punkt

 • Skriva mellanrum mellan orden

 • Skriva enkla, rätt stavade meningar.

 • Kunna stava vanligt förekommande ord med ljudenlig stavning och vanliga ord med dubbelteckning.

 • Skriva med läslig handstil

 

Bedömning

 • kan eleven följa en röd tråd i sina texter

 • meningsbyggnad, storbokstav och punkt

 • rättstavning; läxförhör och vi rättar texter tillsammans

 • handstil och mellanrum mellan orden

 • kan eleven svara med hela meningar på frågor

 

 

 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: