Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bland trilobiter och dinosaurier

Skapad 2016-03-21 15:14 i Rävlandaskolan F-4 Härryda
Ett arbetsområde som startar med livets begynnelse fram till perioden med dinosaurierna. Människornas utveckling och Istiden.
Grundskola 2 Historia Svenska

Ett arbetsområde som handlar om urtiden och dinosaurier.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Urtiden

Du ska kunna:

 • begreppen urtid, big bang, cell, triolobit, amfibie, utveckling och fossil,
 • berätta om urtidens djur och växter,
 • skriva om något djur som levde i vattnet,
 • skriva utifrån en tankekarta.

Dinosaurien

Du ska kunna:

 • muntligt förklara övergången från urtidens djur till en dinosaurie,
 • kunna sortera och sammanfatta relevant fakta om dinosaurierna,
 • göra en tankekarta utifrån en enkel faktatext,muntligt redovisa din faktatext.
 • känna till att det finns kött- och växtätande dinosaurier,
 • skriva om en dinosaurie,
 • ge kritik till kamrater vid deras redovisning.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att titta på film.

Samtala i grupp.

Söka fakta i böcker och texter.

Skriva egna faktatexter.

Göra en tidslinje.

Skapa egna bilder.

Redovisa muntligt.

Arbeta med begreppen urtid, föda, fossiler, cell, trilobiter, amfibier, rovdjur.

Tipsrunda

Kommer att bedöma/dokumentation

Urtiden

Jag kommer bedöma att du:

 • muntligt med hjälp av stödord och rörelser kan berätta om urtiden,
 • skriver om ett djur från urtiden,
 • muntligt kan använda dig av olika begrepp som är relevanta för ämnet,

Dinosaurier

Jag kommer bedöma att du:

 • kan berätta om övergången från urtiden till dinosaurierna,
 • kan välja fakta som du anser är viktig och sedan sätta fakta i ett sammanhang,
 • kan återberätta med en röd tråd där vi tydligt kan förstå ditt resonemang,
 • förstå de olika begreppen och att du kan använda dig av dessa i både text och i samtal,

Matriser

Hi Sv
Urtiden och dinosaurier

Urtiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation
Du skriver meningar och ritar bilder som till viss del hör ihop.
Du skriver enkla texter och ritar bilder som tydligt hör ihop.
Du skriver texter med mer fakta och detaljer som gör innehållet tydligt. Bilderna passar bra ihop med din text.
Livets utveckling
Du förstår att utvecklingen följer en viss ordning.
Du förstår att utvecklingen följer en viss ordning och du kan övergripande berätta om utvecklingen.
Du kan med hjälp av bild och stödord berätta om hur utvecklingen från det första livet i vattnet fram till dinosaurierna såg ut.
Begreppsförståelse
Urtiden, big bang, cell, triolobit, amfibier, utveckling, fossil.
Du behöver träna mer på de olika begreppen.
Du kan med lärarens hjälp förklara de olika begreppen och använda dem.
Du kan på egen hand använda dig av begreppen i rätt sammanhang.
Stödord
Du klarar med hjälp av din lärare att ta ut stödord.
Du klarar med lärarens hjälp att ta ut stödord från en text med mer fakta och att skriva egen enkel faktatext.
Du klarar själv att ta ut stödord från en faktatext och att skriva en egen faktatext.

Dinosaurierna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktatext
Du har svårt att skriva en faktatext om en dinosaurie.
Du kan med hjälp av en lärare skriva en faktatext om en dinosaurie med en röd tråd.
Du kan på egen hand skriva en faktatext med en tydlig röd tråd.
Stödord och tankekarta
Du klarar inte av att ta ut några stödord från en text och skriva en enkel tankekarta.
Du klarar med hjälp av din lärare att ta ut stödord och att skriva en enkel tankekarta.
Du klarar själv att ta ut stödord och skriva en tankekarta.
Muntlig redovisning
Du behöver träna mer för att klara av att hålla en röd tråd i din redovisning.
Du klarar att göra en enkel redovisning med röd tråd med hjälp av dina stödord.
Du klarar av att fritt berätta och hålla en röd tråd i din redovisning.
Begreppsförståelse
utveckling, kräldjur, reptiler
Du behöver träna mer på de olika begreppen
Du kan med lärarens hjälp förklara de olika begreppen och använda dem.
Du kan på egen hand använda dig av begreppen i rätt sammanhang.
Föda
Du förstår inte att dinosaurierna äter olika slags föda.
Du förstår att det finns växtätande och köttätande dinosaurier.
Du förstår att dinosaurierna äter olika slags föda och att det finns andra skillnader mellan dem.
Repondent/lyssnare
Du kan inte komma med muntlig kritik till dina klasskamrater.
Du kan ge enkel kritik till dina klasskamrater efter deras muntliga framförande.
Du kan ge bra kritik till dina klasskamrater efter deras muntliga framförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: