👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storvreta musik Gitarr år 4

Skapad 2016-03-21 15:33 i Storvretaskolan Uppsala
Enkelt ackordspel på gitarr och kunskap om hur gitarren är uppbyggd.
Grundskola 4 – 6 Musik
I detta arbetsområde ska du få lära dig hur man spelar ackord på gitarren. VI spelar tillsammans i grupp. Du ska också få lära dig hur en gitarr är uppbyggd.. Du ska lära dig att kompa och spela Nej se det snöar på D G och A7.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning/det här ska vi göra:

 • Lära oss att spela några enkla ackord på gitarren (D A7 och G)
 • Öva på att byta mellan ackorden
 • Lära oss om hur en gitarr är uppbyggd, vad de olika delarna heter och hur den används.
 • Spela och sjunga samtidigt.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

 • Förmågan att förstå och spela efter givna ackord, D, A7 och G
 • Förmågan att hitta enkla ackord
 • Förmågan att sampela med andra
 • Kunskap om hur gitarren är uppbyggd och hur den används.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Spela och ackompanjera
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan bidra till ackompanjemang på gitarr med något ackord.
Du kan ackompanjera på gitarr och kan byta mellan olika ackord.
Gitarrens delar
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du vet vad gitarrens delar heter och kan använda den på rätt sätt
Du vet vad gitarrens delar heter och kan använda den på rätt sätt samt kan alla strängarnas namn