Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storvreta Musik åk 5 instrumentspel

Skapad 2016-03-21 15:37 i Storvretaskolan Uppsala
Enskilt instrumentalspel som grund för ensemblespel.
Grundskola 5 – 6 Musik

Under arbetsområdet arbetar vi med ackordspel på gitarr och piano, med att spela basstämmor och slagverksstämmor. Du kommer att få arbeta dels individuellt, dels i grupp. I arbetsområdet ingår också musikord och musikbegrepp som är till hjälp för att kunna lära in musik och för att samtala om musik. I undervisningen ingår också sång.

Innehåll

Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Se matris! Matrisen heter " Musik åk 6".

Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Vi utvärderar muntligt och skriftligt på lektionerna. Förslag och önskemål tas med i planeringen av lektionsinnehållet.

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • träna puls, takt, tempo, rytm, melodi
 • träna ackordspel på gitarr och piano
 • träna att spela en enkel basstämma
 • träna att spela slagverksstämmor
 • sjunga
 • spela tillsammans
 • öva på olika musiksymboler som ackordbeteckningar och enklare notattion
 • öva på att följa ett ackordschema/kompskiss
 • lyssna på musik och samtala om den

Utvärdering av arbetsområdet

Kunskaperna utvärderas :

 • kontinuerligt under lektionerna genom samtal 
 • under lektionernas praktiska arbete främst genom muntlig återkoppling som är framåtsiktanade (formativ)
 • genom redovisning av spel och sång, enskilt och i grupp
 • vid samtal om musik och korta skrivuppgifter
 • i kunskapsmatrisen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: