Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes & förbränning

Skapad 2016-03-22 00:55 i Österslättsskolan Karlshamn
6-7 st 50 min lektioner, åk 7
Grundskola 7 – 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Konkretisering

Du ska kunna

 • redogöra för vad växterna producerar och vad de använder det till
 • förklara hur växterna binder solens energi i socker
 • vad växterna behöver för att kunna utföra fotosyntesen
 • allt liv är beroende av växternas fotosyntes
 • alla celler behöver syre
 • all materia rör sig i kretslopp
 • varför träden fäller sina löv
 • redogöra för cellförbränning och koppla det till annan förbränning
 • varför det är bättre att elda med ved än att elda med fossila bränsle
 • vad en näringskedja är och kunna ge exempel på en sådan
 • hur fotosyntesen och förbränning hör ihip

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att

 • ha genomgångar där vi förklarar olika begrepp med utgångspunkt från Spektrum kap 8
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • ha diskussioner inom ämnesområdet
 • se film som behandlar arbetsområdet
 • i mikroskåp titta på växtcellen riktat på kloroplasterna med klorofyll och klyvöppningar
 • diskutera och resonera kring området
 • området kommer att avslutas med ett skriftligt prov
 • Eventuellt kommer vi odla något, under olika förhållanden för att se effekter av olika miljöer och förhållanden. 

Bedömning

Att du kan redogöra för fotosyntesen och cellandningen samt hur de hör samman

Att du kan redogöra för och förstå kolets kretslopp

Att du förstår hur näringskedjor fungerar och hur människan kan påverka desamma

Att du kan utföra laborationer, dokumentera ditt resultat och föra resonemang utifrån resultatet och dra slutsatser

Att du kan koppla området vi arbetar med till människors miljöpåverkan

Att du kan arbeta såväl i grupp som enskilt och föra diskussionen framåt

Matriser

Bi
Fotosyntes & förbränning

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda information
Låg anpassning
Med viss anpassning
Med förhållandevis god anpassning
Med god anpassning
Samtala & diskutera
Som inte för diskussioner framåt
Som till viss del för diskussionen viss framåt
Som för diskussionerna framåt
Som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Motivera
Inga motiveringar
Enkla motiveringar
Utvecklade motiveringar
Välutvecklade motiveringar
Dra slutsatser
Drar inga slutsatser
Enkla slutsatser
Utvecklade slutsatser
Välutvecklade slutsatser
Kunskaper
Har inte grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket Goda
Använda naturvetenskapliga begrepp
Saknar grundläggande kunskaper
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Ekologiska samband
Svårt att identifera samband
Ser enkelt identifierbara samband
Ser förhållandevis komplexa samband
Ser komplexa
Använda utrustning
Kan inte hantera utrustningen
I huvudsak fungerande sätt
Ändamålsenligt sätt
Ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: