Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för biologi åk 8, vårterminen

Skapad 2016-03-22 08:33 i Västerholm Grundskolor
Biologiavsnittet för årskurs 8 (vårterminen) Människokroppen - inre organ och sexualkunskap NO-bok: Biologi Direkt
Grundskola 7 – 9 Biologi

Det här avsnittet handlar om den mänskliga kroppen.

VI ska lära oss mer om människans "anatomi", det vill säga vilka organ det finns i kroppen, vad organen gör och hur de fungerar. Vi kommer även att börja studera "organsystem", hur organen samarbetar för att din kropp ska fungera på ett bra sätt.

De organsystem vi lär oss mer om är matsmältning, hjärta/lungor, nervsystemet och rörelseapparaten. Vi tar även upp sjukdomar i dessa organ och lite om hur man kan träna och leva hälsosamt.

Vi avslutar detta avsnitt med sexualkunskap, det vill säga hur och varför människan reproducerar sig. I detta avsnitt arbetar vi även med människans sexualitet och tittar närmare på normer och olika syn på sexualitet.

Innehåll

Centralt innehåll

Kropp och hälsa 

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

DU SKA GÖRA DET HÄR:

  1. - Två LÄXFÖRHÖR om människans organ. Läxförhören är vecka 12 och vecka 17, den sista lektionen i veckan.
  2. - ETT PROV om människokroppen
  3. - ETT GRUPPARBETE med redovisning
  4. - Två LABORATIONER

a) "Hur mår din kropp?"  b) Dissektion av fisk

Du visar vad du lärt dig genom att...

 

DU SKA GÖRA LÄXFÖRHÖR SOM VISAR DINA KUNSKAPER OM MÄNNISKANS ORGAN OCH ORGANSYSTEM.

DU SKA GÖRA ETT GRUPPARBETE SOM VISAR DINA KUNSKAPER ATT:

1. TA REDA PÅ NYA FAKTA INOM ETT OMRÅDE

2. FÖRMEDLA, FÖRKLARA OCH ANALYSERA FAKTA TILL ANDRA MÄNNISKOR

 DU SKA GÖRA TVÅ LABORATIONER

Matriser

Bi
PROV I BIOLOGI VÅRTERMINEN 2016

Människokroppen anatomi

Människokroppens anatomiska byggnad och funktion hos inre organ.
F
Du har inte uppnått kunskaps-målen
E
Du har uppnått kunskaps-målen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskaps-målen med goda kunskaper
A
Du har uppnått kunskaps-målen med avancerade kunskaper
Ny nivå
Förstå begrepp
Du har ännu inte visat att du förstått de ord och begrepp som beskriver människo-kroppen.
Du har visat att du förstått och kan ge enkla förklaringar till de ord och begrepp som beskriver människo-kroppen.
Du har visat att du förstått och kan ge utförliga förklaringar till de ord och begrepp som beskriver människo-kroppen.
Du har visat att du förstått och kan ge noggranna och utförliga förklaringar till de ord och begrepp som beskriver människo-kroppen.
Använda begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge noggranna och utförliga biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.

Bi
LABORATIONER VÅRTERMINEN 2016

Fysiologi och anatomi

Praktiska försök som visar människokroppens hälsotillstånd och fysiologi.
F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskapsmålen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskapsmålen med goda kunskaper
A
Du har uppnått kunskapsmålen med avancerade kunskaper
Genomföra laborationer
Att planera och genomföra laborationer med utgångspunkt från instruktioner och tidigare förkunskaper
Du kan ännu inte planera och genomföra laborationer med utgångspunkt från instruktioner och tidigare förkunskaper
Du kan planera och genomföra laborationer med utgångspunkt från instruktioner och tidigare förkunskaper på en grundläggande nivå.
Du kan planera och genomföra laborationer med utgångspunkt från instruktioner och tidigare förkunskaper på en beskrivande nivå.
Du kan planera och genomföra laborationer med utgångspunkt från instruktioner och tidigare förkunskaper på en avancerad nivå.

Bi
GRUPPARBETE VÅRTERMINEN 2016

Nervsystemet och hjärnan

Minne, inlärning och sömn med utgångspunkt från hjärnans byggnad och funktion
F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskapsmålen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskapsmålen med goda kunskaper
A
Du har uppnått kunskapsmålen med avancerade kunskaper
Samla information
Att genomföra en undersökning tillsammans med andra utifrån givna instruktioner.
Du kan ännu inte genomföra en undersökning tillsammans med andra utifrån givna instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning tillsammans med andra utifrån givna instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning tillsammans med andra utifrån givna instruktioner med goda slutkunskaper.
Du kan genomföra en undersökning tillsammans med andra utifrån givna instruktioner med avancerade slutkunskaper.
Samtala och diskutera
Att förbereda och presentera resultatet av en undersökning för andra personer.
Du kan ännu inte förbereda och presentera resultatet av en undersökning för andra personer så att andra förstår resultatet av din undersökning.
Du kan förbereda och presentera resultatet av en undersökning för andra personer så att andra förstår resultatet av din undersökning.
Du kan förbereda och presentera resultatet av en undersökning för andra personer så att andra förstår resultatet av din undersökning med goda kunskaper.
Du kan förbereda och presentera resultatet av en undersökning för andra personer så att andra förstår resultatet av din undersökning med avancerade kunskaper.

Bi
LÄXFÖRHÖR 1 VÅRTERMINEN 2016

Matsmältning och hjärta och lungor

Läxförhör på E-nivå om anatomin hos människans inre organ
Har inte uppnått målen
På väg att uppnå målen
Har uppnått målen
Ord och begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga och välutvecklade biologiska förklaringar till kroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: