Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 - Decimaltal, vt16

Skapad 2016-03-22 10:45 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Begrepp

Decimaltecken, tiondel, hundradel, heltal, delar, position och positionssystemet.

Matriser

Ma
Matematik år 5 - Decimaltal, vt16

-->
-->
-->
Begrepp - decimaltal
Kan skriva ett decimaltal till bild och tallinje.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan till viss del skriva ett decimaltal till bild och tallinje.
Du kan skriva ett decimaltal till bild och tallinje på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan skriva ett decimaltal till bild och tallinje på ett väl fungerande sätt.
Begrepp - decimaltal
Kan ange platsvärden för decimaltal upp till hundradelar ex. 0,26.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan till viss del ange platsvärden för decimaltal upp till hundradelar.
Du kan ange platsvärden för decimaltal upp till hundradelar på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ange platsvärden för decimaltal upp till hundradelar på ett väl fungerande sätt.
Metod- decimaltal
Kan skriva talföljder med decimaltal.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan skriva talföljder med decimaltal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skriva talföljder med decimaltal på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan skriva talföljder med decimaltal på ett väl fungerande sätt.
Resonemang - decimaltal
Kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde på ett väl fungerande sätt.
Metod - decimaltal
Kan avrunda tal i decimalform.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan avrunda tal i decimalform på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan avrunda tal i decimalform på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan avrunda tal i decimalform på ett väl fungerande sätt.
Metod - decimaltal
Kan addera och subtrahera tal i decimalform med hjälp av uppställning.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan addera och subtrahera tal i decimalform med hjälp av uppställning på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan addera och subtrahera tal i decimalform med hjälp av uppställning på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan addera och subtrahera tal i decimalform med hjälp av uppställning på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning - Problem
Kan lösa textuppgifter med tal i decimalform med hjälp av fingerfemman.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa enkla problem på ett på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa enkla problem på ett på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning - Metod
Kan lösa textuppgifter med tal i decimalform med hjälp av fingerfemman.
 • Ma  E 6
Du kan välja och använda strategier och metoder för att lösa enkla problem med viss anpassning till problemet.
Du kan välja och använda strategier och metoder för att lösa enkla problem med relativt god anpassning till problemet.
Du kan välja och använda strategier och metoder för att lösa enkla problem med god anpassning till problemet.
Problemlösning - Kommunikation
Kan lösa textuppgifter med tal i decimalform med hjälp av fingerfemman.
Du kan visa hur du tänker när du löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan relativt tydligt visa hur du tänker när du löser textuppgifter med tal i decimalform med hjälp av finger-femman.
Du kan tydligt visa hur du tänker när du löser textuppgifter med tal i decimalform med hjälp av fingerfemman.
Problemlösning - Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet och kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: