Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6

Skapad 2016-03-22 11:02 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället./ Lgr11

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Rörelse

 • Styrka och kondition
 • Dans
 • Bollspel
 • Simning

Hälsa och livsstil:

 • Ord och begrepp
 • Säkerhet och hänsynstagande

Friluftsliv och utevistelse

 • Orientering
 • Allemansrätten
 • Hantera nödsituationer

Vi kommer arbeta så här:

Du kommer arbeta enskilt och tillsammans i grupp med både elev och lärarledda moment. Vi kommer under vårterminen varva praktik, teori, samtal och diskussioner i aktiviteterna nedan.

 

Styrka och kondition:

 • Deltar i och provar på olika varianter av konditions och styrketräning med kroppen som belastning ex cirkelträning och tabata
 • Genomgång av  begreppen: Dynamisk och statisk styrka, Kondition och styrketräning
 • Genomgång hur du genomför och förklarar styrketränar med kroppen som belastning, på rätt och säkert vis, t.ex. situp, armhävning, rygglyft.
 • Genomgång och exempel på hur du kan träna kondition och styrka i vardagen
 • Planera ett styrke- och konditionsträningsprogram anpassat efter dina förutsättningar, tre olika 3-minuters stationer. Programmet ska innehålla övningar för hela kroppen både dynamiska, statiska och kombination av dessa.

Dans och rörelse till musik:

 • Tillsammans med kamrater i grupp sätta ihop en liten koreografi/ dans till musik 130 bpm= slag/minut.

 • Genomgång och repetition av takt, hel/halvtakt

 • Genomgång av olika sätt att använda er av rummet dvs. förflyttningar i olika riktningar, rörelser högt/lågt, med eller utan armrörelser.

Bollspel:

 • Genomgång och praktisk träning av den grundläggande tekniken i innebandy och fotboll
 • Genomgång av regler, följa dem i spel och Fair-play  
 • Matchspel i olika former. 

Orientering:                                                                                                                  

 • Genomgång av kartans färger.
 • Genomgång och träning på karttecken och symboler
 • Genomgång av ord och begrepp som tillhör orientering tex väderstreck, passa kartan
 • Orientera efter karta.

Allemansrätten:

 • Genomgång och diskussioner om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturenenligt allemansrätten. Ex. hur man tar hänsyn till olika platser och miljöer, var är det är lämpligt att göra upp eld.
 • Genomgång och diskussion om valet av klädsel och utrustning vid utevistelse.

 Simning:

 • Simma 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim
 • Du genomför livräddning genom bogsering av kamrat och simma med livboj

 

Hantera nödsituationer, säkerhet och hänsynstagande:

 • Genomgång och diskussioner hur du ska göra så du inte skadar dig själv eller andra vid lek, spel ute och inomhus eller när vi använder redskap.
 • Praktisk och teoretisk genomgång av vad stabilt sidoläge, medvetande kontroll ,L ABC fria luftvägar samt bad, båt och isvett är.
 • Genomföra livräddning i vatten genom bogsering av kamrat och simma med livboj

Vi kommer även mellan de stora arbetsområdena varva med olika lekar både ute och inomhus samt föra samtal och resonemang hur olika aktiviteter påverkar din hälsa och livsstil.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Genom att du:
- Deltar i de praktiska och teoretiska momenten
- Deltar i samtal, diskussioner och för resonemang kring hur olika aktiviteter påverkar din hälsa och livsstil

 Du kommer att bedömas i hur väl du:

• Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Det visar du genom att du deltar och anpassar dina rörelser bra till de rörelseaktiviteter vi gör, lekar, bollspel, simning, dans med flera.

• Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Det visar du genom att du deltar i samtal vi har i de olika arbetsområden ex styrka och kondition, orientering.

• Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

Det visar du genom att du i både ord och handling förklarar vilka rättigheter och skyldigheter du har i naturen enligt allemansrätten.

Du vet vilken klädsel och utrustning som behövs vid utevistelse, kan förklara ”kläder efter väder och flerlags principen

Orientering: Du kan kartans färger, karttecken och symboler.

Du använder och kan förklara ord och begrepp som tillhör orientering t.ex. väderstreck, passa kartan.

Du orienterar efter karta.

• Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Du visar det genom att du  i både ord och handling visar hur du ska göra så du inte skadar dig själv eller andra vid lek, spel eller när vi använder redskap

Det visar du genom att genomföra livräddning med bogsering av kamrat och simma med livboj.

Kan förklara och genomföra stabilt sidoläge, medvetande kontroll, L ABC, fria luftvägar samt bad, båt och isvett är.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: