Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4: Tala (del 5)

Skapad 2016-03-22 11:03 i Dingtuna skola Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska

Det är viktigt att våga tala inför andra människor. När du känner dig trygg med det kan du föra fram dina åsikter, berätta om viktiga saker för andra och kommunicera på ett bra sätt.

“Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut veckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.”(L​gr11)​

Innehåll

Syfte

Att träna eleverna i konsten att uttrycka sig muntligt på ett övertygande, inspirerat och naturligt sätt.

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv  4-6
    Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Lärandemål

  • Att du vet hur man använder stödord och provar att använda digitala hjälpmedel vid en presentation, t.ex. bilder via kanonen, presentation eller power-point/keynote.
●  Att du kan använda i​nledning, innehåll och avslutning i din presentation.
●  Att du utvecklar förståelse för hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation
  • samt att du kan använda dig av det du lärt dig kring detta.

Arbetssätt

För att du ska nå lärandemålen kommer vi att göra detta:

● titta på film om att göra framföranden, urskola: Tungan rätt i mun
● träna på att tala inför grupp, helklass
● öva att låta en presentation följa en röd tråd och ha en inledning och ett avslut.
  • öva att låta kroppsspråket stödja din presentation

Bedömning

Under arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan när du:

●  deltar i klassen
●  är med och diskuterar
●  deltar i de aktiviteter som vi kommer att göra
●  håller din presentation (vecka 22)

Matriser

Sv
Lgr 11

Kunskapskrav
Att genomföra muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan samtala om...
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: