Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 7 - Sports of All Sorts

Skapad 2016-03-22 11:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån texterna om sport i Spotlight 7.
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du :

 • känna till vilka stora sporter som utövas i de engelsktalande länderna
 • kunna vad de olika kroppsdelarna heter på engelska
 • kunna orden på den vanligaste sportutrustningen
 • kunna prata om olika sporters regler och utförande

 

Undervisning

Vi kommer att inleda arbetet genom att gå igenom texten "Can girls play ice hockey?" och börja träna på en del ord för sport.

Därefter kommer vi att läsa om samt att lyssna på och se en del klipp om "soccer" och American football. Efter det kommer vi att läsa texten "American girl - American Football".

Sedan kommer vi att gå in på texten "the skateboard" där vi får lära oss lite om skateboardens historia samt träna på en del ord för kropsdelar.

I arbetsområdet ingår att genomföra ett grupparbete om en speciell typ av sport - t.ex. individuell-, lag-, vatten-, djur- eller motorssport.

Detta arbetet ska sedan redovisas muntligt med hjälp av en power point presentation med bilder som har creative commons licens (sk. lagliga bilder).

Efter grupparbetet kommer vi att lyssna till Tiger Woods historia, om hans uppväxt och karriär samt se några klipp med honom på Youtube.

Därefter har vi en läsförståelsen om en simmare med namnet Sunny.

Vi ska även jobba med extra material från olika källor som till exempel BBC sport, The British Council, mm.

 

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • huruvida du kan berätta om en sport på engelska när ni presenterar grupparbetet
 • huruvida du kan svara på frågor till vad du har hört om Tiger Woods
 • huruvida du kan svara på frågor om texten "Come on, Sunny!". 

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
LÄSA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: