Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Skräck och berättande texter

Skapad 2016-03-22 11:43 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett arbetsområde om berättande texter med ett skräcktema som utgångspunkt.
Grundskola 8 Svenska

Vi kommer under detta tema arbeta med hur berättande texter är strukturerade och hur en vanlig dramaturgi i en berättande text kan se ut. Vi kommer även fördjupa oss i hur karaktär- och miljöbeskrivningar.

Innehåll

Vad ingår?

1) Läsa en berättande text inom skräcktemat

2) Undersöka hur man kan gå tillväga för att göra karaktär- och miljöbeskrivningar.

3) Skriva en egen skräckberättelse

 

Uppgifter

  • Skräcknovell: Inlämning

Matriser

Sv
Berörda kunskapskrav

Har arbetat med
E
C
A
Skriva - berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva - texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sv
Matris: skräcknovell

Rubrik 1

E
C
A
Innehåll
Du följer uppgiftsbeskrivningen.
Du följer uppgiftsbeskrivningen.
Du följer uppgiftsbeskrivningen.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivning av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Ny aspekt
Novellen gestaltar i huvudsak skräcktypiska drag.
Novellen gestaltar relativt väl skräcktypiska drag.
Novellen gestaltar väl skräcktypiska drag.
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten har en struktur som passar en novell, t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Din text är styckeindelad.
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en skräcknovell.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en skräcknovell.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en skräcknovell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: