Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialiseringen

Skapad 2016-03-22 13:25 i Ugglums skola Partille
Området berör varför industrialiseringen växte fram samt vad den innebar och vilka följder utvecklingen fick för människorna.
Grundskola 8 Historia

Området berör varför industrialiseringen växte fram samt vad den innebar och vilka följder utvecklingen fick för människorna.

Innehåll

Industrialiseringen

Matriser

Hi
Industrialiseringen

Industriella revolutionen

 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9   Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
enkelt
till viss del
välutvecklat
Jordbruksutvecklingen
Eleven visar på kunskaper kring hur jordbruket i Storbrittannien utvecklades under 1700-talet
 • Hi  7-9
1
2
3
Industrins nödvändiga faktorer
Eleven visar kunskaper om vilka faktorer som var nödvändiga för att industrin skulle kunna växa fram.
 • Hi  7-9
1
2
3
Livet i gruvorna
Eleven kan beskriva hur människornas arbetsmiljö såg ut i gruvorna.
 • Hi  7-9
1
2
Befolkningsökningen
Eleven kan förklara varför det skedde en befolkningsökning under denna tidsperiod.
 • Hi  7-9
1
2
3
Urbanisering
Eleven förklara och beskriver hur urbaniseringen var en följd av industrialiseringen.
 • Hi
1
2
Sveriges industri
Eleven ger exempel på vilken industri som var dominerande i Sverige under industrialiseringen.
 • Hi  7-9
1
Uppfinningar
Eleven visar på kunskaper om och kan redogöra för uppfinningarnas betydelse under industrialiseringen.
 • Hi  7-9
1
2
Arbetsmiljö och sjukdomar i fabriken
Eleven visar att hon kan beskriva hur arbetsmiljön såg ut i fabrikerna samt hur denna påverkade människornas sjukdomsbild.
 • Hi  7-9
 • Hi  7-9
1
2
Industriarbetarbostad
Eleven kan beskriva en typisk arbetarbostad samt jämföra med sin egen bostadssituation.
 • Hi  7-9
1
2
Konsekvenser/följder av den industriella revolutionen
Eleven kan resonera och dra slutsatser kring positiva och negativa följder av den industriella revolutionen på kort sikt och lång sikt
 • Hi  7-9
1
2
3
Begreppskunskap med exemplet Jonsered
Eleven beskriver hur ett patriarkaliskt och självförsörjande samhälle kunde se ut
 • Hi  7-9
 • Hi  7-9
1
2
3
Källor
Eleven visar att hen kan använda förstahandskällor på ett i huvudsak fungerande sätt för att dra enkla slutsatser.
 • Hi  7-9
1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: