Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El och magnetism 8E

Skapad 2016-03-22 13:44 i Torpskolan Lerum
I ett kortare avsnitt om elektricitet fördjupar vi våra kunskaper från sexan och undersöker olika kopplingar och sambandet mellan ström, spänning och resistans.
Grundskola 7 – 9 Fysik

I området ellära  får du lära dig mer om elektricitet

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet nedan beskriver vad du skall kunna inom detta område.

Fakta finns i fysikboken (kapitlet Elektricitet och magnetism, s 78 - 90)

 • Du ska kunna redogöra för följande begrepp:

Laddning, ledare, isolator, ström, spänning, resistans,seriekoppling och parallellkoppling

 • kunna rita ett enkelt kopplingsschema  med en strömkälla och lampor, seriekopplade och parallellkopplade
 • med ord eller formel formulera sambandet mellan ström, spänning och resistans
 • Kunna redogöra för magnetismens användningsområden och hur man kan skapa en elektromagnet

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Redovisning

Arbetet ska redovisas i ett skriftligt förhör v 16.

Redovisning av laboration.

Matriser

Fy
Fysik

Fysik

E
C
A
Kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om fysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
För laborationsarbetet se mall under "Matriser"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: