Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivning -instruerande text

Skapad 2016-03-22 14:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vad är en instruktion och hur skriver man en instruktion?

Innehåll

Lgr 11 Förmågor och centralt innehåll

Centralt innehåll

Så här gör vi

Vi kommer att arbeta med genren instruerande text. 

Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen och bygga upp kunskap om vad en instruerande text är.

Vi kommer att utgå från era förkunskaper.

Bedömning

Under arbetets gång kommer det att ges feedback och formativ bedömning.

Som avslutning på arbetet kommer du att få skriva en instruerande text och bedömning görs genom användning av en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Beskrivande texter: Instruktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte
Varför skriver man en beskrivande text?
Eleven kan ännu inte anpassa språket i sin beskrivande text till mottagaren.
Eleven kan till en viss del anpassa språket i sin beskrivande text till mottagaren.
Eleven kan till stor del anpassa språket i sin beskrivande text till mottagaren.
Eleven kan anpassa språket i sin beskrivande text till mottagaren.
Beskrivningar
Hur ska jag kunna få mottagaren att förstå mina beskrivningar?
Eleven kan ännu inte skriva så att mottagaren förstår beskrivningar.
Eleven kan till en viss del skriva så att mottagaren förstår beskrivningar.
Eleven kan till stor del skriva så att mottagaren förstår beskrivningar.
Eleven kan skriva så att mottagaren förstår beskrivningar.
Struktur
Rubrik, inledning som klassificerar (beskriver textens innehåll) beskrivning indelad i olika stycken efter innehåll.
Eleven kan ännu inte bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan till viss del bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan till stor del bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Språkliga drag
presens, opersonlig form, använder ämnesspecifika ord, sambandsord
Eleven kan ännu inte använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Eleven kan till viss del använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Eleven kan till stor del använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Eleven kan använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Ge respons
Kamratbedömning utifrån givna ramar.
Eleven kan ännu inte ge kamratrespons utifrån de givna ramarna.
Eleven kan till viss del ge kamratrespons utifrån de givna ramarna.
Eleven kan till stor del ge kamratrespons utifrån de givna ramarna.
Eleven kan ge kamratrespons utifrån de givna ramarna.
Bearbeta respons
Kunna utveckla sin text utifrån given respons.
Eleven kan ännu inte utveckla sin text utifrån den givna responsen.
Eleven kan till viss del utveckla sin text utifrån den givna responsen.
Eleven kan till stor del utveckla sin text utifrån den givna responsen.
Eleven kan utveckla sin text utifrån den givna responsen.
Inlämning
Du har inte lämnat in någon instruktion.
Du har lämnat in efter utsatt tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: