Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården Vt Åk 1

Skapad 2016-03-22 14:59 i Påarps skola Helsingborg
Bondgårdens djur och deras familjemedlemmars namn. Bondgårdens roll i samhället. Vad finns det mer på en bondgård?
Grundskola 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleven ska kunna:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Med detta menar vi

Vi ska studera och lära oss om bondgårdens djur, samt om hur det fungerar och vad som händer på en bondgård. Vi kommer att lära oss om bondgårdens roll i samhället och om bondgården förr och nu.

Detta kommer vi att göra/arbeta med

 • Vi besöker Fredriksdals friluftsmuseum
 • Vad de olika djuren heter, samt vad deras familjemedlemmar heter
 • Vad man kan odla på en bondgård
 • Vilka olika maskiner som används på en bondgård
 • Året runt på en bondgård
 • skriva faktatexter om djuren på bondgården

 

Detta kommer vi att bedöma

 • Du kan namnge och sortera in några djur i deras familjer
 • Att du kan berätta och förklara vad en näringskedja är för något och ge något exempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: