Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Martian

Skapad 2016-03-22 15:19 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Genomförande

Inledningsvis kommer du att arbeta med vårt solsystem och göra en presentation.

Därefter ser vi filmen The Martian.
Under tiden du ser filmen ska du anteckna utifrån färdiga frågeställningar. 
Därefter ska du bestämma dig för vilka frågor du vill forska vidare kring och sedan ta ställning och kommunicera dina tankar.

Vidare så avslutar vi med att lära oss begrepp och viktiga samband om stjärnor, avstånd- och rörelser i rymden samt andra galaxer.

Redovisning

Du visar dina kunskaper vid redovisningar och diskussioner.

Elevinflytande

Du får möjlighet att vara med och planera hur arbetet ska gå till och under arbetets gång kommer du att få välja de frågeställningar som du vill forska vidare kring.

Matriser

Fy
Bedömningen gäller Fysik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör rymden och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör rymden och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör rymden och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du kan använda information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fysik
Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband.
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling visar det genom att förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: