Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6 VT-16

Skapad 2016-03-22 15:26 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Sverige och Norden 1521-1900
Grundskola 6 Historia

Vi ska studera tidsperioderna som kallas för Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden och händelser fram till 1900-talet. Vi kommer att lära oss hur Sverige styrdes och hur det var att leva i Sverige under denna tid. Vi ska lära oss varför dessa olika perioder fick sina namn. Sedan läser vi om 1800-talet och 1900-talet då nya uppfinningar ledde till att fabriker byggdes, städerna växte, befolkningen ökade, jordbruket förändrades och krig pågick i Europa. Dessa förändringar påverkade människors sätt att leva väldigt mycket.  Vi kommer också att diskutera hur historia har använts under olika tider.

Innehåll

Avsnitt 1

  1. Du ska kunna beskriva hur Sveriges handel såg ut. Redogör för vad Sverige exporterade och importerade, samt vad Ostindiska kompaniet var för något.
  2. Du ska kunna beskriva hur och varför jordbruket förändrades (skiftet) under denna tid samt vilka följder detta fick för människorna.
  3. Du ska kunna beskriva varför befolkningen ökade i Sverige och hur detta påverkade samhället och människorna.
  4. Du ska kunna beskriva hur Sverige styrdes och ge exempel på nya viktiga lagar.
  5. Du ska kunna ge något exempel på spår av 1700-talet i vår tid.
  6. Du ska kunna förklara hur följande perioder har fått sitt namn: frihetstiden, gustavianska tiden, industriella revolutionen.
  7. Du ska med hjälp av historiska källor (ex brev, domstolsprotokoll, tidning) kunna berätta om hur människor levde. Du ska även kunna resonera kring hur vi idag kan använda källorna.

Matriser

Hi
Historia år 6 VT-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda en historisk referensram
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka och tolka
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Granska, tolka och analysera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Begrepp
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett i väl fungerande sätt
Granska, tolka och värdera
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källors användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källors användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och nyanserade slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: