👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och salter

Skapad 2016-03-22 15:38 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi Biologi

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • känna till olika syror och baser och egenskaper som är typiska för dessa.
 • känna till metoder att studera pH-värde 
 • Känna till vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen, syror och baser samt pH-värde.
 • Känna till processer för att rena dricksvatten,
 • känna till några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljösynpunkt.
 • Kunna utföra systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att; se filmer, ha lärarledda genomgångar,  arbeta med uppgifter i grupp och enskilt, planera och utföra laborationer, dokumentera laborationer och samtala kring och diskutera olika frågor. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller. 
 • Föra resonemang. 
 • Se samband.

Bedömningen baseras på: 

 • Samtal, diskussioner och övningar på lektionstid.
 • Individuellt skriftligt prov. 
 • Planering, utförande av laboration och dokumentation i form av laborations rapporter. 

Matriser

Bi Ke
Matris

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Använda och förstå biologiska begrepp
Föra resonemang