Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 2

Skapad 2016-03-22 15:41 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Att självständigt och på ett personligt sätt framställa egna bilder.
Grundskola 1 – 3 Bild

Undervisningen i bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Konkretisering av centralt innehåll

 • skapa mönster
 • använda olika material  
 • använda olika tekniker 
 • använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara.
 • blanda och prova oss fram till olika kulörer med vattenfärger
 • måla med vattenfärg, kritor, färgpennnor, pastell och tuschpennor

Syfte med ämnet

i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bedömning

 • Din förmåga att med hjälp av din fantasi skapa olika bilder.
 • Din förmåga att delta aktivt i de övningar vi gör.

Matriser

Bl
Bild F-3

Ny nivå
Framställa bilder
Du är delaktig men du behöver personligt stöd för att förstå hur du skall använda olika material och tekniker.
Du använder olika material och tekniker självständigt.
Du kan använda material och tekniker på olika vis. Du har egna idéer om arbetets utformning.
Kommunicera
Du kan med personligt stöd använda egna och andras bilder för att få fram ditt budskap.
Du kan använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva och förklara.
Du använder medvetet bilder för att uttrycka idéer och tankar. Du utvecklar aktivt ditt bildspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: