Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2016-03-22 16:11 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Eleverna får under året tillfälle att prova på friidrott, orientering, friluftsliv, rörelser till musik, redskapsgymnastik, lekar och spel både inne och ute samt skridskoåkning. Vi kommer b la samtala om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, förebyggande av skador, t ex vikten av uppvärmning.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Eleverna får under året tillfälle att prova på friidrott, orientering, friluftsliv, rörelser till musik, redskapsgymnastik, lekar och spel både inne och ute samt skridskoåkning. Vi kommer b la samtala om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, förebyggande av skador, t ex vikten av uppvärmning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:
* delta i lekar, spel och idrotter.
* orientera
* anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter


Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer ske av din förmåga att:

 • delta i olika aktiviteter, spel och idrotter
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • förhålla sig till och följa regler samt visa hänsyn till andra.
 • orientera
 • förstå vad allemansrätten innebär

Jag kommer bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha undervisning både inom- och utomhus där vi provar på olika idrotter, lekar, rörelser etc.

Se kopplingarna till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: