Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inre och yttre krafter

Skapad 2016-03-22 16:26 i Da Vinciskolan Ale
Sårbara platser och naturkatastrofer
Grundskola 7 – 9 Geografi

Under detta arbetsområde kommer vi få kunskaper om jordens inre och yttre krafter. Vi kommer få bättre kunskaper om marken vi bor på, hur den förändras och hur det påverkar människor och natur.

Varför bor så många människor vid platser som är sårbara?  Varför drabbas u-länder extra hårt? Detta och mer därtill kommer vi diskutera och analysera då vi läser om naturkatastrofer..

Innehåll

Varför?

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Hur?

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, arbeta med bland annat digilär och se filmer. Bedömning sker kontinuerligt samt via en individuell inlämningsuppgift som följer nedan.

 

UPPGIFTEN:

Ni kommer att välja en naturgiven risk eller hot som vissa platser i världen står inför. Er uppgift kommer bli att ta reda på vissa fakta om dessa risker och hot. Exempel på sådana risker och hot kan vara t.ex. översvämningar, torka, jordbävningar, vulkanutbrott. Ni kommer välja 1 plats och utgår ifrån nedanstående punkter när ni skriver.

 

Följande punkter ska ni beskriva/ta reda på. De behöver inte vara i någon speciell ordning och de ska ej besvaras som enskilda frågor utan ni skriver löpande text.

 1. Beskriv platsen (befolkningstäthet, natur), med hjälp utav kartbok och internet.
 2. Varför är platsen sårbar? Förklara hotet?
 3. Vilken historik finns - har landet tidigare utsatts för risken/hotet, hur länge har risken hotet funnits, har det förvärrats?
 4. Vilka blir konsekvenserna (för människor och natur)?
 5. Hur förebygger man de risker som finns? Ge förslag på åtgärder som kan minska sårbarheten i området. Förklara också varför dessa åtgärder skulle göra området mindre sårbart. Resonera om detta utifrån olika perspektiv (individ-samhälle, nutid- framtid, lokalt-globalt).

 

Följande platser kommer ni välja mellan och söker svar på punkterna ovanför.

 • Kalifornien (Jordbävning)
 • Sahel (Ökenspridning)
 • Island (Vulkanutbrott)
 • Etiopien (Torka)
 • Bangladesh (Översvämning)
 • Mexikanska golfen (Orkaner)
 • Thailand/Japan (Tsunamis)
 • Fillipinerna (Jordskalv)
 • Haiti (Jordbävning)
 • Pakistan (Översvämning)

  Kom ihåg att redovisa era källor i ert arbete OCH SKRIVA MED EGNA ORD! 

Matriser

Ge
Geografi år 9 Kunskapskrav

E
C
A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle ochnatur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemangom orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiskabegrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiskabegrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiskabegrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågoroch redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där någrakonsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågoroch redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar därnågra konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågoroch redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där någrakonsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: