Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Robotbygge

Skapad 2016-03-22 16:33 i Hosiannaskolan Grundskolor
Under några lektioner ska vi lära oss om några enkla elektriska komponenter. LED - Light Emitting Diode, är den vanliga ljusdioden som blivit enormt vanlig i allt fler belysningar. Vi går igenom hur de ser ut, hur de fungerar och hur man kopplar dem i en elektrisk krets. De LED-kretsar vi gör sätter vi in i egentillverkade papp-robotar och gör en utställning.
Grundskola 4 Teknik

Beskrivning av planering

Under några lektioner ska vi lära oss om några enkla elektriska komponenter.

LED - Light Emitting Diode, är den vanliga ljusdioden som blivit enormt vanlig i allt fler belysningar.

Vi går igenom hur de ser ut, hur de fungerar och hur man kopplar dem i en elektrisk krets.

De LED-kretsar vi gör sätter vi in i egentillverkade papp-robotar och gör en utställning.

Innehåll

LED-Robotar

I grupp byggs robotarna med smältlim och hårt papper.

Sladdar kopplas och löds till LED-ljus och batterihållare.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: