Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transponeringsuppgift: Nyhetsartikel av en saga

Skapad 2016-03-22 19:34 i Djupedalskolan Härryda
Slutuppgift på arbete med nyheter. Efter att först ha analyserat vilka olika nyheter som finns samt hur en nyhetsartikel i tidningen vanligtvis är uppbyggd, med ingress, rubrik och svar på de sex frågorna ska eleverna göra om en klassisk saga till en nyhetsartikel och på så sätt visa sin förståelse för hur denna struktur ser ut samt träna på att anpassa sitt skrivande efter olika texttyper och mottagare.
Grundskola 7 – 9

Efter att ha jobbat med nyheter och tittat på hur strukturen för en skriven nyhetsartikel ser ut ska du nu göra om en existerande text till en nyhetsartikel genom transponering. Detta innebär att läsaren ska kunna se att det är samma innehåll i din version men samtidigt att formen är förändrad i enlighet med mallen för en nyhetsartikel. Vi kommer att använda oss av sagor som grundtexter. Allt material finns på Classroom.

Innehåll

Förmågor i fokus

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • Följa språkliga normer och strukturer

  • Levandegöra texters budskap genom kombination av olika texttyper

Matriser

Matris för sagonyhetsartikel

E
C
A
Koppling till saga
Jag kan se vilken saga du har använt dig av. Det finns några tydliga detaljer från sagan.
Du har använt dig av sagans innehåll på bra sätt och hittat en modern infallsvinkel. Du har plockat fram viktiga händelser ur sagan och till viss del utvecklat dessa i enlighet med hur en nyhetsartikel är skriven.
Du har använt dig av sagans innehåll på ett mycket bra sätt, hittat en modern infallsvinkel och utvecklat denna "till ditt egen". Du har plockat fram viktiga händelser ur sagan och utvecklat dessa i enlighet med din egna idé och hur en nyhetsartikel är skriven.
Innehållslig kvalitet
Relevanta uppslag som utvecklas något. Detaljer med begränsad betydelse för helheten
Relevanta uppslag som utvecklas. Relevanta detaljer med betydelse för helheten.
Relevanta uppslag som utvecklas. Utnyttjar genrens möjligheter. God balans mellan detaljer och översikt.
Sammanhang och upplägg
Sammanhang främst kronologiskt. Tydlig struktur med rubrik och/eller ingress och brödtext.
Sammanhang inte enbart kronologiskt. Tydlig struktur med rubrik, ingress, brödtext och bild.
Säker uppläggning. Tydlig struktur med väl fungerande rubrik, ingress, brödtext och bild.
Språklig kvalitet
Ordförrådet kan var begränsat för textens krav och syfte. Meningsbyggnaden korrekt, enkel, föga varierad.
Strävan efter varierat ordval. Omväxlande meningsbyggnad. Försök till fungerande styckeindelning. Strävan att anpassa stil efter uppgiftens krav och syfte.
Varierat och precist ordval. Varierad meningsuppbyggnad. Väl fungerande styckeindelning. God stilistisk anpassning efter uppgiftens krav och syfte.
Skrivregler
Relativt korrekt. Viss formell osäkerhet som inte stör läsningen.
Få formella fel. Överensstämmelse mellan formen och innehållet.
Få formella fel. Gott bruk av markörer: skiljetecken, stycken och rubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: