Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5- Bråk, procent och algebra"

Skapad 2016-03-22 20:57 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 5B kapitel 1 - Bråk, procent och algebra
Grundskola 5 Matematik

Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 5B, området "Bråk, procent och algebra"

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Bedömning

I arbetsområdet Bråk, procent och algebra bedöms din förmåga att:

 • jämföra olika bråkuttryck och relatera dem till andra tal.
 • teckna tal i bråk- och procentform och växla mellan dessa uttryck.
 • utföra beräkningar med tal i bråk- och procentform.
 • teckna algebraiska uttryck och ekvationer från en textuppgift.
 • förenkla algebraiska uttryck och förklara innebörden av olika uttryck.
 • lösa enkla ekvationer genom att pröva eller gissa.
 • lösa problem och värdera valda strategier.
 • använda begreppen bråk, procent, algebra, uttryck och ekvation.

 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel och lekar.
 • Använda oss av dator och Ipad.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör på lektionerna.

Matriser

Ma
Bråk, procent och algebra

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår bråkbegreppet och hur olika bråk förhåller sig till varandra.
Eleven storleksordnar enklare bråk och sätter dem i förhållande t.ex. 1/2 eller 1.
Eleven bestämmer förhållanden mellan svårare bråk och heltal, även i devis nya sammanhang. Ex. Är 8/3 större än två hela?
Eleven förstår proportionella samband mellan bråk och proportionella samband mellan procentsatser.
Eleven använder samband mellan enklare procent. Ex. att 25% är hälften av 50%.
Eleven använder samband mellan olika bråk, ex. 1/2, 1/4, 1/8 eller 50%. 25%, 12,5%. Ex. 1/4 är hälften av 1/2
Eleven använder sambanden i olika situationer som t.ex. 1/10 av 40 och 1/20 av 40, eller 25% av 80, 25% av 160.
Eleven tecknar algebraiska uttryck.pekt
Eleven tecknar enkla uttryck för obekanta tal. Ex. Per är sju år äldre än Maria. Pers ålder kan skrivas som x+7 år.
Eleven använder algebra för att teckna utvecklade samband. Ex. Jonas har fyra gånger fler kulor än Magnus. Jonas har 4 gånger x kulor.
Eleven använder algebra för att teckna mer utvecklade samband. Ex 4 gånger x + 6

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med bråk och procent.
Eleven gör beräkningar med enklare procentsatser eller bråkuttryck. Ex. Hur mycket är 50% av 16 kr? Hur mycket är 1/3 av 15?
Eleven gör beräkningar med olika procentsatser. Ex. Hur mycket är 60% av 200 kr?
Eleven gör mer utvecklade beräkningar med olika procentsatser. Ex. Hur mycket är 15% av 200 kr eller 4% av 800?
Eleven gör beräkningar med bråkuttryck. Ex. Hur mycket är 2/3 av 15?
Eleven kan utifrån bråkbegrepp räkna ut en helhet. Ex. 1/5 av bilarna motsvarar 8 st. Hur många finns det där totalt?

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder algebraiska uttryck för att lösa ett problem.
Eleven sätter in ett värde i ett uttryck och tolkar svaret. Ex. En sparbössa innehåller 2 gånger x kr och en annan y kr. Hur mycket innehåller de tillsammans om x=10 och y=15?
Eleven sätter in ett värde i ett svårare uttryck och tolkar svaret. Ex. Jespers pappas ålder går att beskriva med 4 gånger x =2. Hur gammal är han om x=9?
Eleven väljer strategier för problemlösning i vardagliga situationer.
Eleven väljer strategier som är delvis anpassade till situationen och som fungerar i huvudsak. Ex. Eleven storleksordnar bråken 3/4 och 4/5
Eleven väljer strategier som är anpassade till situationen och som fungerar relativt väl.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: