Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter Vt 2016

Skapad 2016-03-23 07:40 i Västerås Stad
Du kommer att få lära dig mer om hur du skriver rika och och väl strukturerade berättande texter. Berättande texter är en egen textgenre, det kallas även för skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du kommer att använda dig av boken Portal. Vi läser och samtalar om texten i boken. Du arbetar med frågorna självständigt eller i par.

 

Bedömning:

Du kommer att få ett prov på texten och en del av frågorna i boken.

Du kommer att skriva en skönlitterär text (en berättande text).

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Uppgifter

 • Analys av låttext

Matriser

Sv
Berättande texter

På väg
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och en handling.
Du tar upp olika händelser som hänger ihop.
Du väver även in beskrivningar av upplevelser.
Dina beskrivningar av upplevelser är väl utvecklade.
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med fungerande struktur.
Uppbyggnaden av texten med ord, meningar, stycken och kapitel går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten, inte bara tydlig.
Struktur
Försöker använda styckeindelning när texten byter lite ämne, perspektiv eller fokus.
Ganska väl fungerande styckeindelning när texten byter lite ämne, perspektiv eller fokus.
Språk
Eleven använder regler för språkriktighet.
Meningarna är oftast korrekta, orden kommer oftast i rätt följd och flyter på. Tempus fungerar så att det inte stör berättandet.
Meningsbyggnaden är korrekt. Använder ibland kommatecken och/eller enkla bindesord som t ex "och", "men" i meningsbyggnaden.
Meningsbyggnanden lyfter texten. Använder ofta kommatecken och bindesord i meningsbyggnaden.
Språk
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation.
Varierar ord ibland så att det inte bara blir upprepningar, t ex vid meningsstarter.
Varierar ord ganska ofta, t ex vid meningsstarter och formuleringar.
Varierar ofta ord, meningsstarter och ordföljd i meningarna.
Skrivregler
Eleven använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Stor och liten bokstav används oftast rätt. Stavfel förekommer men stör inte förståelsen.
Ganska få fel vad gäller skiljetecken Ganska få fel vad gäller stavning.
Få fel vad gäller skiljetecken. Få fel vad gäller stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: